Τα πρώιμα σημάδια της άνοιας είναι είτε γνωσιακά είτε ψυχιατρικά. Στα γνωσιακά σημάδια είναι η απώλεια μνήμης, η οποία έχει λειτουργικό αποτέλεσμα. Δηλαδή ο ασθενής αρχίζει να ξεχνά πράγματα πολύ σημαντικά, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για τη λειτουργικότητά του, όπως μια συζήτηση που είχε 10 λεπτά πριν.

Στα ψυχιατρικά σημάδια συγκαταλέγονται η κατάθλιψη, οι διαταραχές στον ύπνο και διαταραχές στη συμπεριφορά. Μπορεί, δηλαδή, ο ασθενής να είναι ευερέθιστος ή να έχει απρεπή κοινωνική συμπεριφορά που δεν είναι γενικά αποδεκτή.