Για να βελτιωθεί η ετοιμότητα και η ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία, όπως οι χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές (ΧΒΡΠ) απειλές, η Κομισιόν δημιούργησε στρατηγικά αποθέματα ικανοτήτων αντίδρασης μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Σε αυτά περιλαμβάνεται στρατηγικό απόθεμα rescEU ύψους 540,5 εκατ. ευρώ, το οποίο δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με την Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA).

Το απόθεμα αυτό θα αποτελείται από εξοπλισμό και φάρμακα, εμβόλια και άλλα θεραπευτικά μέσα για τη θεραπεία ασθενών που εκτίθενται σε ΧΒΡΠ παράγοντες, καθώς και από απόθεμα απολύμανσης rescEU για την παροχή εξοπλισμού απολύμανσης και εξειδικευμένων ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Ως άμεσο πρώτο βήμα, η ΕΕ κινητοποίησε το ιατρικό απόθεμα rescEU για την προμήθεια δισκίων ιωδιούχου καλίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανθρώπων από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της ακτινοβολίας.

Με τη βοήθεια της Γαλλίας και της Ισπανίας, έχουν ήδη παραδοθεί στην Ουκρανία σχεδόν 3 εκατομμύρια δισκία ιωδίου μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Το απόθεμα ΧΒΡΠ αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία καλύτερων ικανοτήτων για την αντιμετώπιση συμβάντων σε πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε χημικές εγκαταστάσεις, τρομοκρατικών επιθέσεων ή εξάπλωσης λοιμώδους νόσου και πολλών άλλων καταστάσεων.

Το απόθεμα περιλαμβάνει τόσο το προσωπικό όσο και τον εξοπλισμό για την απολύμανση ανθρώπων, υποδομών, κτιρίων, οχημάτων ή κρίσιμου εξοπλισμού που έχουν εκτεθεί σε ΧΒΡΠ παράγοντες.

Το απόθεμα απολύμανσης rescEU θα μπορεί να αποσταλεί κατόπιν αιτήματος του πληγέντος κράτους μέλους.

Το απόθεμα θα δημιουργηθεί και θα φιλοξενηθεί από την Κροατία, τη Γερμανία και την Ισπανία και θα χρηματοδοτηθεί κατά 100% από την ΕΕ, με αρχικό προϋπολογισμό 66,7 εκατ. ευρώ.