Οσο πέφτουν οι τιμές των φαρμάκων, τόσο θα τροφοδοτούνται οι παράλληλες εξαγωγές.

Και μπορεί στις συζητήσεις περί των ελλείψεων φαρμάκων στην αγορά να παίζουν πάντα το ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου, όμως παράγοντες εστιαζόμενοι ειδικότερα στην τελευταία διετία, αναφέρουν ότι το δικό τους μερίδιο ευθύνης δεν ξεπερνά το 30%. Οι ελλείψεις για την τελευταία διετία και μόνο έχουν προκληθεί σε σημαντικό βαθμό από τις ανατροπές που έχει επιφέρει στην εφοδιαστική αλυσίδα η πανδημία του Κορωνοϊού.

Παράνομες vs Νόμιμες

Καταρχήν, οι Παράλληλες εξαγωγές είναι νόμιμες βάσει της νομοθεσίας, ενώ η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στις νόμιμες και τις παράνομες, είναι ότι οι πρώτες (νόμιμες) δηλώνονται κανονικά στον ΕΟΦ και η διακίνησή τους πραγματοποιείται με το σύνολό των παραστατικών που απαιτούνται, ενώ υπάρχουν και οι φορολογικές επιβαρύνσεις στις εταιρείες που τις πραγματοποιούν. Παράμετροι που δεν ισχύουν στην περίπτωση των παράνομων εξαγωγών. Πληροφορίες, λοιπόν, αναφέρουν ότι το 2021 η αξία των νόμιμων παράλληλων εξαγωγών διαμορφώθηκε στα 400 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ εκτιμάται ότι οι παράνομες κινήθηκαν στα 350 εκατ. ευρώ.

Γιατί η πτώση των τιμών εκτοξεύει τις παράλληλες εξαγωγές;

Διότι η πτώση των τιμών είναι το εισιτήριο για να γίνει ένα σκεύασμα αυτόματα ελκυστικό με εξαγωγικό ενδιαφέρον και τρελά κέρδη.  Αξίζει να επισημανθεί ότι μόνο μία χρονιά, το 2012 οι τιμές των σκευασμάτων έπεσαν κατά 30%, ενώ από το 2010 μέχρι σήμερα, η πτώση προσεγγίζει το 60%.
Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικές πληροφορίες, στις 6/4/2022, τα ελλειπτικά σκευάσματα ήταν 532, από τα οποία προέρχεται το 35% του τζίρου, εκ των οποίων τα 178 εξάγονταν.

Στις 20/12/2021 -η επιλογή της ημερομηνίας δεν είναι τυχαία είναι πριν τις γιορτές καθώς την περίοδο αυτή όλα τα φάρμακα λόγω του ότι κλείνουν οι εταιρείες ήταν ελλειπτικά - ήταν 700 τα ελλειπτικά, εκ των οποίων τα 220 με εξαγωγικό ενδιαφέρον.
Η μείωση στα εξαγώγιμα  σκευάσματα δεν πρέπει να μας παραπλανήσει, αναφέρουν πηγές, καθώς προήλθε από τις πρόσφατες απαγορεύσεις εξαγωγών από τον ΕΟΦ.  

Από το σύνολο των 700 ελειπτικών σκευασμάτων -αφορά την ημερομηνία 20/12/2021- οι τέσσερις θεραπευτικές κατηγορίες με τις μεγαλύτερες ελλείψεις ήταν της χοληστερίνης, του διαβήτη, της υπέρτασης και του πεπτικού. Μιλάμε για κατηγορίες που πραγματοποιούν το 70% του τζίρου των φαρμακαποθηκών και συνακόλουθα των φαρμακείων.  

Αρκούν τέσσερα παραδείγματα :
α) Ινσουλίνη με χονδρική τιμή στην Ελλάδα 18,40 ευρώ, εξάγεται με τιμή 27,05 ευρώ (+47%)
β) σκεύασμα για το πεπτικό με χονδρική τιμή 27,35 ευρώ, πωλείται στο εξωτερικό αντί του ποσού των 38,56 ευρώ (+41%)
γ) φάρμακο για την υπέρταση με τιμή 8,03 ευρώ πωλείται στο εξωτερικό με 11,88 ευρώ (+48%)
δ) φάρμακο για τον έρπητα με χονδρική τιμή 43,92 ευρώ. πωλείται με 70,71 ευρώ (+61%).
Και τα τέσσερα παραδείγματα σκευασμάτων αναφέρονται σε εξαγωγές προς τη Γερμανία, που συγκαταλέγεται στους βασικούς προορισμούς των παράλληλων εξαγωγών.

Από τα προαναφερθέντα επιβεβαιώνεται ότι τα υψηλά κέρδη είναι η πέτρα του σκανδάλου για τις ελλείψεις των σκευασμάτων που υπάρχουν στην αγορά. Και το ερώτημα είναι πώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί ότι η αγορά θα έχει τα σκευάσματα που πρέπει να έχει για να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών ;

Η εφαρμογή του νόμου, αντίβαρο στις παράλληλες εξαγωγές. Ολα τα υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα φάρμακα να δίνονται με ιατρική συνταγή.

Σήμερα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση υπάρχουν 7.075 σκευάσματα. Στο Δελτίο Τιμών βρίσκονται 7.784 σκευάσματα, από τα οποία τα 310 είναι στην αρνητική λίστα (μη αποζημιούμενα).

1) Το σύνολο των φαρμάκων του Δελτίου Τιμών πρέπει να βρίσκεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και κάθε επικαιροποίηση του Δ.Τ. με νέα σκευάσματα θα πρέπει να εντάσσονται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση με ποσοστό συμμετοχής των ασθενών 100% μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αποζημίωση η οποία καθυστερεί μέχρι και ένα χρόνο. Αν αυτό γίνει, τότε θα μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος- κανένα από τα υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα δεν θα πρέπει να δίνεται χωρίς ιατρική συνταγή. Σήμερα, ο νόμος εφαρμόζεται ρητά στις Ναρκωτικές Ουσίες και στις Αντιβιώσεις. 

2) Οι συνταγές που συνταγογραφεί ο γιατρός για τη θεραπεία είναι ενός μήνα, δίμηνες, τρίμηνες, εξάμηνες και δωδεκάμηνες. Οι τρίμηνες, εξάμηνες και δωδεκάμηνες εκτελούνται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στο μήνα που πρέπει να εκτελεστούν. Οι δίμηνες όμως εκτελούνται στο σύνολό τους όπως και μηνιαίες. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει εν δυνάμει ένα στοκ φαρμάκων. Γεγονός που επηρεάζει το απόθεμα του φαρμάκου στην αγορά (αιτία ελλείψεων), ενώ επηρεάζει και το ύψος της δαπάνης- σε άλλη περίοδο εκτελείται η συνταγή και σε άλλη περίοδο καταναλώνεται (αυτό έχει επίπτωση και στο clawback).
Aρα, οι συνταγές που είναι πολλαπλών μηνών πρέπει να εκτελούνται στην προβλεπόμενη χρονική περίοδο και όχι όλες μαζί όπως γίνεται με τις δίμηνες και κανείς δεν μπορεί να εκτελεί συνταγές σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που αναγράφεται πάνω στη συνταγή.

3) Πρέπει να καταργηθούν οι χειρόγραφες συνταγές, ακόμη και αυτές που αφορούν φάρμακα εξωτερικού (πράσινες συνταγές). Είναι φάρμακα που δεν υπάρχουν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αλλά κυκλοφορούν στη χώρα και έχουν τιμή ή έχουν πάρει άδεια από τους εγκριτικούς μηχανισμούς αλλά δεν έχουν πάρει τιμή. Αυτά μπορούν εν δυνάμει να αποζημιωθούν από το ΣΗΠ του ΕΟΠΥΥ και συνταγογραφούνται σε ειδικό συνταγολόγιο (πράσινη συνταγή), χειρόγραφα.