Ερευνητές της Atara Biotherapeutics πραγματοποίησαν μικρή κλινική δοκιμή φάσης Ι, φαρμάκου που ονομάζεται ATA188 και στοχεύει λοιμώξεις Epstein-Barr, ως αγωγή για την πολλαπλή σκλήρυνση.

Εκπρόσωποι της Atara Biotherapeutics παρουσίασαν τα ευρήματά τους σε συνέδριο για τις 2 νόσους. Συνέντευξη Τύπου στο τέλος του προηγούμενου έτους περιέγραφε τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής.

Η έρευνα έγινε σε 24 εθελοντές, ο καθένας εκ των οποίων είχε την προοδευτική  μορφή της πολλαπλής σκλήρυνσης.

Είκοσι είχαν βελτίωση ή σταθεροποίηση των συμπτωμάτων. Οι ερευνητές επίσης ανακάλυψαν ότι κανένας από τους εθελοντές δεν είχε οποιαδήπτε ανεπιθύμητη ενέργεια.

Απεικονιστικές εξετάσεις των εθελοντών έδειξαν σημάδια αναστροφής της βλάβης.

Οι ερευνητές παραδέχονται ότι τα αποτελέσματά τους είναι πολύ προκαταρκτικά- η ομάδα εθελοντών ήταν μικρή και δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου. Ωστόσο ισχυρίζονται ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά παρόλα αυτά και σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν δοκιμή φάσης II στο εγγύς μέλλον.

Το ATA188, είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιεί λευκά αιμοσφαίρια δότη για να εξουδετερώσει κύτταρα που φιλοξενούν τον ιό Epstein-Barr, στοχεύοντας αντιγόνα στις επιφάνειές τους.