Ερευνητές του University of East Anglia ανακάλυψαν σχέση μεταξύ βακτηρίων και επιθετικών μορφών καρκίνου στον προστάτη.

Εντόπισαν 5 είδη βακτηρίων που ήταν συνήθη σε δείγματα ούρων και ιστών ανθρώπων με επιθετικό καρκίνο προστάτη.

Η ερευνητική ομάδα συνεργάστηκε με το Norfolk και Norwich University Hospital και το Quadram Institute.

Ανέλυσε δείγματα ούρων ή ιστών από 600 ασθενείς με ή χωρίς καρκίνο προςστάτη.  Ανέπτυξε μεθόδους εύρεσης των βακτηρίων που συνδέονταν με τον επιθετικό καρκίνο.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν αρκετά είδη βακτηρίων που συνδέονταν με επιθετικό καρκίνο προστάτη, ορισμένα από τα οποία είναι νέα είδη που δεν είχαν ανακαλυφθεί ποτέ.

Δυο από τα νέα είδη ονομάστηκαν Porphyromonas bobii και Varibaculum prostatecancerukia.

Η ομάδα βακτηρίων που ανακαλύφθηκε περιλαμβάνει τα Anaerococcus, Peptoniphilus, Porphyromonas, Fenollaria και Fusobacterium. Όλα είναι αναερόβια.

Η Dr. Hurst δήλωσε ότι όταν κάποιο από τα παραπάνω βακτήρια εντοπιζόταν στα δείγματα συνδεόταν με την παρουσία υψηλότερου βαθμού καρκίνου στο προστάτη και πιο γρήγορη εξέλιξη σε επιθετική νόσο.

Οι ερευνητές ελπίζουν  τα ευρήματα και νέες έρευνες να οδηγήσουν σε νέες θεραπείες.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Urology Oncology.

Πηγές:
Urology Oncology.