Τέλος το βερεσέ και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τα μέλη του ότι αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας η επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Ταμείου Στρατού Ξηράς. Αιτία είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις αποπληρωμής των λογαριασμών των φαρμακοποιών μελών του ΦΣΘ, που πλέον αγγίζουν τους έξι μήνες.

Παρά την έγκαιρη προειδοποίηση του Συλλόγου προς το συγκεκριμένο Ταμείο, δεν καταβλήθηκε κάποια προσπάθεια για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να επανέλθουν οι πληρωμές στο προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρονικό πλαίσιο. Αντίθετα, στο διάστημα που προηγήθηκε, δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή, με αποτέλεσμα το χρέος να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και αυτή τη στιγμή να έχουν συσσωρευτεί ανεξόφλητοι λογαριασμοί έξι μηνών, από τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς.

Kάτι μου λέει ότι ετοιμάζεται και άλλο "μπλόκο" σε άλλο ταμείο...