Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο BMJ Open υποδεικνύει ότι άντρες με καρκίνο προστάτη έχουν  50% υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρούς και πιθανόν μοιραίους θρόμβους εντός 5 ετών από τη διάγνωση σε σύγκριση με άντρες ίδιας ηλικίας χωρίς καρκίνο προστάτη.

Αν και το επίπεδο κινδύνου είναι χαμηλότερο από αυτό με άλλα είδη καρκίνου ερευνητές ενθαρρύνουν γιατρούς να είναι σε εγρήγορση για αυτόν τον κίνδυνο για να γίνει έγκαιρη διάγνωση και αγωγή στην περίπτωση που εμφανιστεί θρόμβος.

Ευρωπαίοι ερευνητές έκαναν  έρευνα μεγάλης κλίμακας με άντρες από τη Σουηδία, τα οποία συλλέχτηκαν το διάστημα 2007–2017, για να συγκρίνουν την εμφάνιση Φλεβικής Θρομβοεμβολής VTE σε  92.105 άντρες με καρκίνο προστάτη και 466.241 άντρες χωρίς.

Ανακάλυψαν ότι το 3.2% των αντρών στην ομάδα καρκίνου στον προστάτη είχαν φλεβικής θρομβοεμβολή εντός 5 ετών από τη διάγνωση καρκίνου έναντι 2.1% στην ομάδα σύγκρισης.

Υπολόγισαν ότι για κάθε 1.000 άντρες με καρκίνο προστάτη, περίπου 7 θα εμφάνιζαν φλεβική θρομβοεμβολή κάθε χρόνο, σε σύγκριση με περίπου 4 για κάθε 1.000 άντρες χωρίς καρκίνο προστάτη.

Aφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες που θα μπορούσαν να αυξάνουν τον κίνδυνο στην ανάλυση, έδειξαν ότι άντρες με καρκίνο προστάτη είχαν 50% υψηλότερο κίνδυνο από αυτούς στην ομάδα σύγκρισης σε διάστημα 5 ετών. Η πιο επικίνδυνη περίοδος ήταν οι πρώτοι 6 μήνες μετά τη διάγνωση.

Επειδή πρόκειται για έρευνα παρατήρησης δεν είναι σαφές πόσος από τον αυξημένο κίνδυνο οφείλεται στον καρκίνο καθαυτό ή σε άλλες διαφορές μεταξύ των 2 ομάδων.

Όμως πρόκειται για μεγάλη έρευνα και οι πηγές των στοιχείων είναι καλής ποιότητας.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι το μέγεθος του αυξημένου κινδύνου για φλεβική θρομβοεμβολή στους άντρες με καρκίνο  προστάτη στην έρευνα είναι χαμηλότερος από αυτόν σε άλλα είδη καρκίνου όπως φάνηκε σε προηγούμενες έρευνες.

Πηγές:
BMJ Open