‘Ερευνα από το Λουξεμβούργο δείχνει ότι άνθρωποι που ήταν περισσότερο δραστήριοι σωματικά πριν από λοίμωξη Covid νόσησαν λιγότερο σοβαρά, ενώ ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν συμπτώματα όπως ξηρό βήχα, κόπωση, και πόνο στο θώρακα.

Η έρευνα εστίασε σε 452 εθελοντές 31-51 ετών, που ανέφεραν τη σωματική τους δραστηριότητα ένα χρόνο πριν τη λοίμωξη.

Περιλαμβάνονταν το περπάτημα, η κηπουρική και άλλες καθημερινές εργασίες καθώς και αθλήματα.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι συμμετέχοντες με μεγαλύτερη σωματική δραστηριότητα είχαν χαμηλότερο κίνδυνο μέτριας έντασης νόσησης.

Επιπλέον, μεγαλύτερο επίπεδο σωματικής δραστηριότητας επίσης συνδεόταν με μειωμένο κίνδυνο κόπωσης, ξηρού βήχα και πόνου στο θώρακα.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η νέα έρευνα δίνει ενδείξεις ότι η σωματική δραστηριότητα είναι τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου όσον αφορά την ένταση της COVID-19 περιλαμβανομένης μέτριας νόσησης.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί ενδεχομένως να είναι ένα από τα σημαντικά βήματα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες της COVID-19.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο BMJ Open.

Πηγές:
BMJ Open.