Εφτά υγιεινές συνήθειες και παράγοντες του τρόπου ζωής μπορεί ενδεχομένως να παίζουν ρόλο στη μείωση του κινδύνου άνοιας σε ανθρώπους με τον υψηλότερο γενετικό κίνδυνο.

Αυτό αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Neurology.

Οι 7 παράγοντες για την καρδιαγγειακή και εγκεφαλική υγεία είναι να είναι κάποιος σωματικά δραστήριος, να τρώει καλύτερα, να χάσει βάρος, να μην καπνίζει, να έχει υγιή αρτηριακή πίεση, να ελέγχει τη χοληστερόλη και να μειώσει το σάκχαρο.

Η έρευνα εστρίασε σε 8.823 ανθρώπους ευρωπαικής καταγωγής και 2.738 Αφρικανικής, που παρακολουθήθηκαν για 30 χρόνια. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 54 έτη.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τα επίπεδα στους 7 παράγοντες. Τα σκορ κυμαίνονταν από 0 έως 14. Το μέσο σκορ σε αυτούς με ευρωπαϊκή καταγωγή ήταν 8.3 και σε αυτούς με Αφρικανική, 6.6. Αυτοί με ευρωπαϊκή καταγωγή χωρίστηκαν σε 5 ομάδες με βάση το σκορ γενετικού κινδύνου.

Στο τέλος της έρευνας, 1.603 άνθρωποι ευρωπαϊκής καταγωγής ανέπτυξαν άνοια και 631 Αφρικανικής καταγωγής.

Στους ανθρώπους ευρωπαικής καταγωγής ερευνητές ανακάλυψαν ότι αυτοί με τα υψηλότερα σκορ στους παράγοντες του τρόπου ζωής είχαν το χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας στις 5 ομάδες γενετικού κινδύνου.

Για κάθε αύξηση μιας μονάδας στο σκορ παραγόντων τρόπου ζωής, υπήρχε  9% χαμηλότερος κίνδυνος άνοιας.

Σε σύγκριση με τη χαμηλή κατηγορία των σκορ, η μέση και υψηλή κατηγορία συνδέονταν με 30% και 43% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Πηγές:
Neurology.