Δυο εκατομμύρια άνθρωποι στη Βρετανία (3% του πληθυσμού) ανέφεραν ότι εμφάνισαν long COVID, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Office for National Statistics, που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Περίπου 1.4 εκατομμύρια από αυτούς δήλωσαν ότι πρώτα είχαν νοσήσει από COVID-19, ή υποψιάζονταν ότι έφεραν τον ιό, τουλάχιστον 12 εβομάδες πριν.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι  826.000 από αυτούς, πρώτα νόσησαν από κορωνοιό τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, ενώ 376.000 δήλωσαν ότι νόσησαν τουλάχιστον 2 χρόνια πριν.

Tα στοιχεία βασίζονται σε αυτοαναφορές ανθρώπων με long COVID και προέρχονται από αντιπροσωπευτικό δείγμα νοικοκυριών τις 4 εβδομάδες πριν την 1η Μαίου.

Η κόπωση είναι το πιο σύνηθες σύμπτωμα και την παρουσίασαν το 55% αυτών που ανέφεραν ότι έπασχαν από long COVID. Ακολουθεί η δύσπνοια (32 %), ο βήχας (23 %) και η μυαλγία (23%).

Tο μεγαλήυτερο ποσοστό ήταν άνθρωποι  35 έως 69 ετών, γυναίκες, όσοι ζούσαν σε πιο στερημένες περιοχές και όσοι εργάζονταν σε ορισμένα επαγγέλματα όπως κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαίδευση ή περίθαλψη.

Όσοι είχαν και άλλη πάθηση ή αναπηρία που περιόριζαν τις δραστηριότητές τους επίσης ξεχώριζαν σε αυτούς που έπασχαν από long COVID.

Πηγές:
ONS.