Σοφία Εμμανουήλ

 
Την εκτίμηση ότι το 2022 θα συνεχίσει να αναπτύσσει πωλήσεις και μερίδια διατηρώντας υψηλή κερδοφορία εκφράζει ο μεγάλος παίκτης της βιομηχανίας καλλυντικών, η L'Oreal Hellas, σε συνέχεια μιας ακόμη χρονιάς που παρά τις προκλήσεις υπεραπέδωσε, με ανάπτυξη που άγγιξε το 12% έναντι 7% του συνόλου της ελληνικής αγοράς.

Ειδικότερα, η ελληνική θυγατρική του γαλλικού κολοσσού L’Oréal S.A., έκλεισε την οικονομική χρήση 2021 με πωλήσεις περίπου 170 εκατ. ευρώ έναντι 152 εκατ. ευρώ το 2020 αυξημένες κατά 11,8%. Τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν σε 17,12 εκατ. ευρώ από 12,82 εκατ. ευρώ αντίστοιχα αυξημένα κατά 33,6% και τα κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν σε περίπου 27 εκατ. ευρώ από περίπου 23 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Το μικτό περιθώριο κέρδους το 2021 διαμορφώθηκε σε 70,6% και η εταιρεία, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της, επένδυσε σε πάγιο εξοπλισμό 2,13 εκατ. ευρώ ενώ τα μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως από 12% το 2020 ανήλθαν σε 13,2% το 2021.

Τα μεγέθη επιβεβαιώνουν την ισχυρή θέση της L'Oreal Hellas στην τοπική αγορά, γεγονός που αποτυπώνεται και στη μερισματική της πολιτική. Προτείνει στη γενική συνέλευση μέρισμα 2,98 ευρώ ανά μετοχή ή 17.104.047 ευρώ.

Οι προβλέψεις για την Ελλάδα

Η διοίκηση του Alex Davison, ο οποίος ανέλαβε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της L’Oréal Hellas όταν ξέσπασε η πανδημία, τον Απρίλιο του 2020, εκφράζει αισιοδοξία και για τις επιδόσεις της εταιρείας το 2022. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της, τα στρατηγικά της πλάνα, το γεγονός ότι ανήκει σε μια από τις μεγάλες διεθνείς οικονομικές οντότητες, καθώς και τη χρηματοοικονομική της κατάσταση, εκτιμά ότι ανεξάρτητα από τις προκλήσεις στο μακροοικονομικό και το επιχειρησιακό περιβάλλον στην Ελλάδα το 2022 θα διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης του κύκλου εργασιών και των μεριδίων αγοράς.

Σημειώνεται ότι η L'Oreal έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 1937, με τα πρώτα της προϊόντα να κυκλοφορούν στην αγορά μέσα από επιλεκτική διανομή. Από το 1970 δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικής και σήμερα έχει παρουσία σε όλα τα κανάλια διανομής με 28 μάρκες συνολικά ενώ απασχολεί κατά μέσο όρο 673 άτομα προσωπικό.

Αφήνει πίσω την κρίση η μητρική

Η L'Oreal Hellas αφήνει πίσω την κρίση, όπως άλλωστε και ο μητρικός γαλλικός όμιλος L’Oréal S.A., Νο1 στην παγκόσμια βιομηχανία ομορφιάς, με πωλήσεις 32,28 δισ. ευρώ το 2021 και ρεκόρ κερδοφορίας. Τα μεγέθη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ομίλου, Jean-Paul Agon και τον νέο CEO Nicolas Hieronimus, πριμοδοτούν τη στρατηγική μετασχηματισμού της L'Oreal σε μια εταιρεία Beauty Tech, ταυτόχρονα με την αξιοποίηση της δύναμης των δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της επιστήμης που συνεισφέρει στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του ομίλου.

Σε ένα περιβάλλον που παραμένει ασταθές και σε συνέχεια μιας αποφαστικής χρονιάς, όπως χαρακτηρίζεται το 2021, κατά την οποία μεταξύ άλλων εξελίξεων το ΔΣ ενέκρινε την επαναγορά από τη L'Oréal του 4% του μετοχικού κεφαλαίου της που κατείχε η Nestlé, η διοίκηση του γαλλικού ομίλου εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα εμφανίσει και το 2022 επιδόσεις καλύτερες της αγοράς.

Πηγές:
euro2day