Ερευνητές ανέπτυξαν μια κόλλα ιστού θερμής τήξης (δηλαδή ιατρική κόλλα που εφαρμόζεται σε λιωμένη κατάσταση) ικανή να επουλώνει τραύματα εγχείρησης. Αυτή η κόλλα έχει εξαιρετικές ιδιότητες ιατρικού υλικού όσον αφορά την ευκολία χρήσης, την πρόσφυση στους ιστούς, τη βιοσυμβατότητα και την ικανότητα πρόληψης μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Η κόλλα είναι μιας σύριγγας, με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία.

Τη συνέθεσε από βιοπολυμερή (Ζελατίνη UPy) και σχεδιάστηκε ώστε να λιώνει σε διάλυμα πάνω από 40°C και να στερεοποιείται σε γέλη σε θερμοκρασία σώματος.

Η κόλλα ιστών αναμένεται να μπορεί να μετατραπεί σε σταθερή γέλη μέσα στο ανθρώπινο σώμα, να προσκολλάται σιχυρά σε ιστούς και τελικά να αποσυντίθεται και να απορροφάται από τον οργανισμό, αποτρέποντας έτσι την ανάπτυξη μετεγχειρητικών συμφύσεων και εξαλείφοντας την ανάγκη για επόμενη χειρουργική επέμβαση.

Οι δοκιμές σε ζώα  έδειξαν ότι η χρήση αυτής της κόλλας δεν προκάλεσε μετεγχειρητικές συμφύσεις.

Σε μελλοντική έρευνα, η ομάδα σχεδιάζει να διεξαγάγει προκλινικές μελέτες και δοκιμές βιολογικής ασφάλειας με στόχο την πρακτική χρήση του συγκολλητικού ιστού στην κλινική ιατρική.

Πηγές:
Acta Biomaterialia.