‘Ερευνα από την Αυστραλία επιβεβαίωσε ότι η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων κατάθλιψης είναι πιο αποτελεσματική όταν υιοθετείται μη φαρμακευτική προσέγγιση  σε ανθρώπους με άνοια.

Εως σήμερα, φαρμακευτικές προσεγγίσεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται για την κατάθλιψη στην άνοια, παρά την αποτυχία του να βασίζεται η αντιμετώπιση στα φάρμακα, όπως έχουν δείξει έρευνες μεγάλης κλίμακας.

Η επισκόπηση και μετα-ανάλυση  του University of New South Wales που δημοσιεύτηκε στο Ageing Research Reviews, εξετάζει σειρά μη φαρμακευτικών μεθόδων για συμπτώματα κατάθλιψης στην άνοια. Εντόπισε 37 σχετικές έρευνες  από 27.126 άρθρα που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 2012 και 2020.

Η ερευνήτρια, Dr. Claire Burley, δήλωσε ότι τα ευρήματα στηρίζουν θετική σχέση μεταξύ μη φαρμακευτικών θεραπειών και μειωμένων συμπτωμάτων κατάθλιψης σε ανθρώπους με άνοια.

Ο καθηγητής  Henry Brodaty, δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι στατιστικά και κλινικά σημαντικά.

Δήλωσε ότι η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα μείωσης των συμπτωμάτων κατάθλιψης στην άνοια χωρίς τη χρήση φαρμάκων.

Η έρευνα υπογράμμισε ότι η χρήση μεθόδων όπως αναπόληση, νοητική διέγερση και αποκατάσταση, μέθοδοι με βάση τη μουσική και εκπαίδευση είχαν τη δυνατότητα να μειώνουν συμπτώματα κατάθλιψης.

Ο καθηγητής πρόσθεσε ότι ψυχοκοινωνικές μέθοδοι θα πρέπει να είναι πρώτης γραμμής θεωρήσεις για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Ακόμα ένας λόγος είναι ότι τα αντικαταθλιπτικά συνδέονται με παρενέργειες ενώ οι ψυχοικοινωνικές παρεμβάσεις δεν τις έχουν.

Ο Brodaty δήλωσε ότι φαρμακευτικές προσεγγίσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο όταν ψυχοκοινωνικές πρσεγγίσεις έχουν αποδειχτεί αναποτελεσματικές ή σε επείγουσες περιπτώσεις.

Πηγές:
Ageing Research Reviews