Μετά από  προσωπική παρέμβαση του Προέδρου Γ. Πατούλη, ικανοποιήθηκε το αίτημα που είχε διατυπώσει ο ΙΣΑ, με επίσημο αίτημά του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα, και επετεύχθη νέα νομοθετική κατοχύρωση της ισοτιμίας της ιατρικής υπογραφής, αυτή τη φορά για την αναβολή ποινικής δίκης για σοβαρό λόγο υγείας.
Συγκεκριμένα με τη διάταξη του άρθρου 41 του ν. 4947/2022 (ΦΕΚ Α 124) (για το ΦΕΚ εδώ) ορίστηκε ότι «Άρθρο 349

Αναβολή της δίκης

  1. Το δικαστήριο μπορεί, μετά από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει την αναβολή της δίκης για λόγους ανώτερης βίας, με αίτημα δε κάποιου από τους διαδίκους, για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγους ανώτερης βίας. Το σημαντικό αίτιο μπορεί να προβληθεί από οποιονδήποτε ακόμη και όταν αφορά το πρόσωπο του διορισμένου πληρεξουσίου δικηγόρου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 340. Ο σοβαρός λόγος υγείας αποδεικνύεται αποκλειστικά με ιατρική πιστοποίηση νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η ακρίβεια της οποίας ελέγχεται με οποιονδήποτε τρόπο κατά την κρίση του δικαστηρίου.»

Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι κάθε ιατρικό πιστοποιητικό οφείλει να εκδίδεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α 287) και πέραν της αυτονόητης ακρίβειας και αλήθειας του περιεχομένου του, να αναφέρει το λήπτη και το σκοπό έκδοσής του («για δικαστική χρήση»). Η έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης αποτελεί πειθαρχικό, αλλά και ποινικό αδίκημα, και όταν αυτή προορίζεται για δικαστική χρήση ορίζεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή (αρθρ. 221 ΠΚ).

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, για την αποδοχή του δίκαιου αιτήματος του ΙΣΑ από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να μάχεται για την κατοχύρωση του κύρους του ιατρικού λειτουργήματος και τη διασφάλιση αξιοπρεπών επαγγελματικών συνθηκών  για τα μέλη του», τόνισε ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης.