Ερευνα του Edge Hill University, δείχνει ότι άνθρωποι με αυτισμό μπορεί ενδεχομένως να είναι καλύτεροι στο να ‘’διαβάζουν’’ συναισθήματα σε ορισμένα πλαίσια.

Οι Dr. Liam Cross και Dr. Gray Atherton, πραγματοποίησαν έρευνα στην οποία έδειχναν σε συμμετέχοντες εικόνες ματιών που εξέφραζαν συναισθήματα. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να εντοπίσουν ποιο συναίσθημα έβλεπαν. Το τεστ ονομάζεται"Reading Mind in the Eyes Test."

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έβλεπαν εκδοχή καρτούν όπου έπρεπε να ερμηνεύσουν εκφράσεις από μάτια σε αυτή τη μορφή. Όταν έβλεπαν μάτια σε μορφή καρτούν, άνθρωποι με αυτισμό ήταν καλύτεροι στο να ονομάζουν το συναίσθημα που έβλεπαν.

Επίσης, ήταν πιο ακριβείς σε σχέση με τους άλλους συμμετέχοντες που δεν είχαν αυτισμό.

Οι γενικές εφαρμογές των ευρημάτων στηρίζουν την άποψη των κοινωνικο-νοητικών διαφορών παρά των ελλείψεων σε ανθρώπους με αυτισμό.

Αυτή η έρευνα αυξάνει την πιθανότητα νέων παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να βοηθούν στη βελτίωση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ανθρώπων με αυτισμό.    

H έρευνα δημοσιεύτηκε στο Autism Research.

Πηγές:
Autism Research.