Σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της αύξησης της μικροβιακής αντοχής, ακούγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει κατάλογο των αντιμικροβιακών φαρμάκων που πρέπει να προορίζονται για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο. Δυστυχώς, οι λοιμώξεις εξελίσσονται σε μάστιγα και είναι επιτακτική η εξεύρεση λύσεων και αποφάσεων που θα είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη. 

Τα φάρμακα αυτά, θα απαγορευτούν για κτηνιατρική χρήση.