Νέα έρευνα εξέτασε την ακρόαση μουσικής στην ανακούφιση του οξέος πόνου και ανακάλυψε ότι άνθρωποι που είχαν την εντύπωση ελέγχου στη μουσική που άκουγαν ένιωσαν μεγαλύτερη ανακούφιση.

Η έρευνα του Queen Mary University of London, δημοσιεύτηκε στο PLOS ONE.

Η ακρόαση μουσικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση από τον πόνο-ιδιαίτερα τον χρόνιο.

Όμως οι μηχανισμοί των οφελών είναι ασαφείς -ιδιαίτερα για τον οξύ πόνο.

Ο ρυθμός ή η ενέργεια της μουσικής φαίνεται να είναι λιγότερο σημαντικά στοιχεία για την ανακούφιση.

Το να αισθάνεται κάποιος ικανός να παίρνει αποφάσεις για τη μουσική που ακούει μπορεί ενδεχομένως να είναι σημαντικό για την ανακούφιση.

Η ερευνήτρια Howlin ζήτησε από 286 ενήλικες με οξύ πόνο να αξιολογήσουν τον πόνο πριν και μετά από την ακρόαση μουσικού κομματιού το οποίο φτιάχτηκε σε 2 εκδοχές.

Συμμετέχοντες χωρίστηκαν να ακούσουν είτε την εκδοχή της υψηλής πολυπλοκότητας είτε της χαμηλής και ορισμένοι επιλέχτηκαν να αποκομίσουν την εντύπωση ότι είχαν κάποιον έλεγχο στη μουσική ποιότητα του κομματιού, αν και άκουγαν το ίδιο κομμάτι άσχετα από την επιλογή τους.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι συμμετέχοντες που αισθάνονταν ότι είχαν έλεγχο στη μουσική που άκουγαν είχαν μεγαλύτερη ανακούφιση της έντασης του πόνου.

Σε ερωτηματολόγια, ανέφεραν ότι ευχαριστήθηκαν και τις 2 εκδοχές του κομματιού, αλλά δεν φάνηκαν σχέσεις μεταξύ πολυπλοκότητας μουσικής και ποσότητας ανακούφισης.

Επίσης, συμμετέχοντες που ήταν πιο αφοσιωμένοι ενεργά στη μουσική στην καθημερινή τους ζωή είχαν ακόμα μεγαλύτερα οφέλη όσον αφορά την ανακούφιση από τον πόνο έναντι της αίσθησης ελέγχου.

Tα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η επιλογή της μουσικής και η αφοσίωση σε αυτήν είναι σημαντικές για τη βελτιστοποίηση της δυνατότητας ανακούφισης από τον πόνο.

Πηγές:
PLOS ONE.