Ζεστό ρέει το χρήμα και σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής, προχωρούν κανονικά οι πληρωμές των συνταγών για τον Ιούνιο. Με τα έως τώρα στοιχεία οι πληρωμές διαμορφώνονται ως εξής: 
Φάρμακα: από 3143 κατατεθέντες λογαριασμούς πληρώθηκε το 95% σε 2470 δηλ. ποσοστό 78,58%.
Εμβόλια: από 2935 κατατεθέντες λογαριασμούς πληρώθηκε το 95% σε 2672 δηλ. ποσοστό 91,03%.
Λιμενικό: από 480 κατατεθέντες λογαριασμούς πληρώθηκε το 95% σε 444 δηλ. ποσοστό 92,50%.
Την ερχόμενη Τρίτη ακούγεται ότι έρχεται η πληρωμή για κάποιους εκ των υπολοίπων.