Κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με τον ΕΟΠΥΥ, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η ασυμφωνία του αριθμού των συνταγών που δηλώθηκαν μέσω των μηχανογραφικών συστημάτων και των συνταγών που φαίνονται ότι εκτελέστηκαν μέσω της ΗΔΙΚΑ, όπως και του δηλωθέντος αιτούμενου ποσού από το φαρμακείο σε σχέση με αυτό που προκύπτει μετά την άντληση και άθροιση των συνταγών αυτών μέσω της ΗΔΙΚΑ.

Το πρόβλημα αυτό ήταν εντονότερο για φαρμακεία που δεν έχουν μηχανογραφικά προγράμματα, η πλειοψηφία των οποίων παρουσίασε διαφορές ποσών από εκατοντάδες  μέχρι χιλιάδες ευρώ.

Επονται διορθώσεις..