Απτές ανταμοιβές κινητοποιούν εργαζόμενους όταν είναι εύκολες στη χρήση, ευχάριστες, απρόσμενες και ξεχωριστές από τον μισθό, έδειξε νέα έρευνα.
Η έρευνα σε αμερικανικές εταιρείες έδειξε ότι το 84 % ξόδευε περισσότερα από 90 δισ. δολάρια ετησίως για 4 απτές ανταμοιβές στους εργαζομένους όπως κάρτες δώρων, ταξίδια αναψυχής και εμπόρευμα, με την ελπίδα να αυξηθεί η παραγωγικότητα.

Ο καθηγητής Adam Presslee, του University of Waterloo, ανακάλυψε ότι υπάρχουν μεικτές ενδείξεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα απτών ανταμοιβών έναντι μετρητών με στόχο την παρακίνηση.

Ο Presslee του University of Wisconsin-Madison χρησιμοποίησε 4 πειράματα για να εξετάσει τους παράγοντες πίσω από την προτίμηση μεταξύ μετρητών και απτών ανταμοιβών.

Στα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν περιλαμβάνονται η ευκολία χρήσης, η ηδονιστική φύση, η καινοτομία και το πώς παρουσιάζεται η ανταμοιβή.
Ο Presslee δήλωσε ότι οι ανταμοιβές είναι συμπλέγματα χαρακτηριστικών και οι εταιρείες θα πρέπει να εστιάζουν περισσότερο στην επίδραση στην παρακίνηση των χαρακτηριστικών που συνδέονται με την ανταμοιβή παρά με το είδος της ανταμοιβής καθαυτό.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά-χωριστά και συνδυαστικά- αυξάνει την προσπάθεια και την απόδοση το εργαζομένου.
Οι ερευνητές συνιστούν οι managers που ενδιαφέρονται να παρακινήσουν τους εργαζόμενους με απτές ανταμοιβές, καλύτερα να χρησιμοποιήσουν αυτές που ενσωματώνουν τις 4 ιδιότητες.

H έρευνα δημοσιεύτηκε στο Accounting, Organizations, and Society.

Πηγές:
Accounting, Organizations, and Society.