Επαναλειτουργεί το αμέσως επόμενο διάστημα η επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης, στο υπουργείο Υγείας.

Η επιτροπή έχει πάψει να λειτουργεί επί μήνες και οι φορείς του κλάδου, όπως ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (ΣΦΕΕ) ζητεί - από τις αρχές του έτους - την επαναδραστηριοποίησή της. Τελευταία επιστολή εστάλη στο υπουργείο Υγείας την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Υγείας έχει ήδη συντάξει τη σχετική απόφαση, η οποία είναι θέμα ημερών να δημοσιευτεί σε ΦEK. 

Η σύνθεση της επιτροπής έχει ολοκληρωθεί, χωρίς αλλαγές στα μέλη που συμμετέχουν ex officio. Τα νέα πρόσωπα θα είναι ο σύμβουλος του υπουργού Χαράλαμπος Καραθάνος, η γενική γραμματέας Ειρήνη Αγαπηδάκη και σύμβουλοι της Μίνας Γκάγκα και της Ζωής Ράπτη.

Η εκτίμηση είναι πως η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου, το αργότερο τον επόμενο μήνα.

Η επιτροπή του για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνωστικών - θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών, όπως είναι η πλήρης ονομασία της, προβλέπεται στον νόμο 3457/2014.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, το έργο της έχει συμβουλευτικό ρόλο και είναι το εξής:

  • Παρακολούθηση της εξέλιξης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, τόσο της εξωνοσοκομειακής όσο και της νοσοκομειακής.
  • Εκτίμηση του ύψους της αναγκαίας δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.
  • Διερεύνηση προτάσεων σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο της τιμολόγησης και της ασφαλιστικής αποζημίωσης των φαρμάκων.
  • Περαιτέρω επεξεργασία των ήδη υφισταμένων, καθώς και ανάπτυξη νέων, διαγνωστικών - θεραπευτικών πρωτοκόλλων και Μητρώων ασθενών χρονίων παθήσεων, με στόχο την διασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας τους, καθώς και την συμβολή τους στον περαιτέρω εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.
  • Ενσωμάτωση των νέων φαρμάκων της θετικής λίστας στα ήδη υπάρχοντα θεραπευτικά πρωτόκολλα και αποστολή των επικαιροποιημένων πρωτοκόλλων, σε κατάλληλη μορφή, στην ΗΔΙΚΑ για ενσωμάτωση τους στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.
  • Αξιολόγηση των έως τώρα μέτρων για τον εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.

Στην επιτροπή συμμετέχουν ex officio εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ, του ΕΟΦ, της φαρμακευτικής αγοράς και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, η Επιτροπή δύναται με σχετικές αποφάσεις της να ζητά τη συγκρότηση με απόφαση του υπουργού Υγείας, ειδικών Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας.