Πόση είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην οποία μας εκθέτουν; Πώς αλλάζει το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών; Τί αλλάζει με τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G); Υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας και το φυσικό περιβάλλον από την αλματώδη ανάπτυξη των ασύρματων επικοινωνιών; Πώς μπορούν να ελέγξουν οι ρυθμιστικές αρχές τη συμμόρφωση συσκευών και δικτύων με τα όρια έκθεσης που θεσπίζουν;

Τα παραπάνω ερωτήματα θα απαντηθούν από τον Συνεργατικό Σχηματισμό Έρευνας με τον τίτλο European Research Cluster on EMF and Health (CLUE-H)», κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SEAWave, αύριο, Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ., στο ξενοδοχείο City Hotel (Κομνηνών 11), στη Θεσσαλονίκη.

Στο δίκτυο CLUE-H συμμετέχουν περισσότεροι από 70 ερευνητικοί φορείς σε τέσσερα ερευνητικά σχήματα (ETAIN, GOLIAT, NextGEM, SEAWave) από την Ευρώπη, τα οποία επικουρούνται στο έργο τους από επιστήμονες των ΗΠΑ, της Κορέας και της Ιαπωνίας. Η συνολική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετική Συνομοσπονδία θα ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη 2021-2027.

Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη ταχύτερων τηλεπικοινωνιακών δικτύων με πολλαπλά οφέλη για τη βιομηχανία και την κοινωνία, όπως για παράδειγμα για την υγεία, τις μεταφορές, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις έξυπνες πόλεις. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα αναμένεται να καλύψουν τα κενά γνώσης που υπάρχουν αναφορικά με τις επιπτώσεις των ασύρματων τεχνολογιών στην υγεία, ώστε η ανάπτυξη αυτών των δικτύων να γίνεται πλέον με ασφάλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες που θα τα χρησιμοποιούν.

Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του CLUE-H, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως συντονιστής του έργου SEAWave, συντονίζει και το συνεργατικό σχηματισμό (cluster). Το έργο SEAWave (Scientific-Based Exposure and Risk Assessment of Radiofrequency and mm-Wave Systems from children to elderly -5G and Beyond), έχει  συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει 14 ερευνητικούς φορείς από επτά χώρες, καθώς και τον Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC) που υπάγεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι στόχοι του έργου είναι (α) να εντοπίσει τις διαφορές στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μεταξύ των δικτύων 2G-4G και 5G για ολόκληρο τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εργαζομένων, (β) να παράσχει τα εργαλεία και τα μέσα για την αξιόπιστη εκτίμηση της έκθεσης, (γ) να συμβάλει στην επιστημονική τεκμηρίωση των ενδεχόμενων κινδύνων για την υγεία από το 5G, και (δ) να δημιουργήσει τα κατάλληλα μέσα για την αποτελεσματική επικοινωνία αυτών των κινδύνων στους πολίτες, καθώς και για τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενους φορείς.

Το έργο SEAWave υλοποιείται από την ομάδα ΕΜΜΕTRON του Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του ΑΠΘ, στη Θέρμη.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ε.Φ.Ε.Τ.
7η Ημερίδα "Φροντίζοντας τους Φροντιστές"
Κεντρικό πολιτικό θέμα οι δηλώσεις Πνευματικού - Τι ανέφεραν Μητσοτάκης και Τσίπρας