Με όχημα το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία και την πρωτοβουλία “θάλλω”, οι δύο φορείς επιδιώκουν με κοινές δράσεις να μεγαλώσουν τον κύκλο υποστήριξης και μέριμνας προς τα άτομα Τρίτης Ηλικίας, αλλά και να καταπολεμήσουν τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση των ηλικιωμένων συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη. Στους σκοπούς της συνεργασίας περιλαμβάνεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των δύο φορέων σε θέματα άνοιας και επικοινωνίας γύρω από αυτήν, σε θέματα προαγωγής υγείας των ατόμων άνω των 65 ετών, αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19. Κύριος στόχος των δύο φορέων είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία, η συνέργεια για την κάλυψη ποικίλων και διαφορετικών αναγκών των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και των φροντιστών τους, αλλά και η ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Επιπλέον, οι εξειδικευμένες τηλεφωνικές γραμμές, που λειτουργούν στο πλαίσιο των δύο προγραμμάτων, θα ενταχθούν στο αρχείο παραπομπών που διατηρεί ο κάθε φορέας. Στόχος είναι να υπάρχει καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη φροντίδα για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και των φροντιστών τους. Τέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθόδου “θάλλω”, θα προγραμματιστούν διαδικτυακές συναντήσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα προς τους ωφελούμενους του προγράμματος Φιλία σε κάθε Ηλικία. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Μπορεί να ραγίσει όντως η καρδιά μας;
Επίσκεψη Βιλδιρίδη σε νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Πώς να ξεπεράσω το hangover