Η αναλογία μέσης /γοφών είναι ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας πρόωρης θνησιμότητας έναντι του ΔΜΣ και θα πρέπει να θεωρείται ανώτερη μέτρηση υγιούς βάρους, αναφέρει νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο συνέδριο European Association for the Study of Diabetes (EASD).

Ο Irfan Khan, του University College Cork, στην Ιρλανδία, που έκανε την έρευνα, δήλωσε ότι ο ΔΜΣ δεν λαμβάνει υπόψη την κατανομή του λίπους.

Ετσι δεν προβλέπει με αξιοπιστία τον κίνδυνο νόσων ή θνησιμότητας.

Οι ερευνητές πρώτα εξέτασαν αν υψηλότερα επίπεδα λίπους πράγματι προκαλούν αύξηση της θνησιμότητας ή αν σχετίζονται με αυτήν.

Η ανάλυση στοιχείων της Biobank συμμετεχόντων που είχαν γονίδια που είναι γνωστό πως αυξάνουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας έδειξε ότι υψηλότερα επίπεδα λίπους προκαλούν αυξημένη θνησιμότητα.

Οι ερευνητές εφάρμοσαν στη συνέχεια πληροφορίες για γονίδια που συνδέονται με ΔΜΣ, δείκτη λιπώδους μάζας και αναλογία μέσης/γοφών σε στοιχεία 25.297 αντρών και γυναικών με μέση ηλικία τα 61,6 χρόνια. Ποσοστό  59,3% ήταν άντρες.

Φάνηκε ότι η σχέση μεταξύ αναλογίας μέσης /γοφών και θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο αυξάνεται γραμμικά, δηλαδή ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου ήταν χαμηλότερος σε όσους είχαν τη χαμηλότερη αναλογία και στη συνέχεια αυξανόταν σταδιακά σε συνάρτηση με αυξανόμενη αναλογία.

Αντίθετα ο ΔΜΣ και ο δείκτης λιπώδους μάζας  ίχαν σχέση σχήματος J με τη θνησιμότητα, δηλαδή όσοι είχαν είτε εξαιρετικά υψηλό ή χαμηλό ΔΜΣ ή  δείκτη λιπώδους μάζας είχαν αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας σε σχέση με όσους είχαν μέτριο ΔΜΣ ή δείκτη λιπώδους  μάζας.

Η αναλογία μέσης/γοφών συνδεόταν πιο ισχυρά με θνησιμότητα από όλα τα αίτια σε σχέση με τον ΔΜΣ ή τον δείκτη λιπώδους μάζας. Κάθε αύξηση μιας μονάδας στην αναλογία μέσης /γοφών αύξανε τις πιθανότητες πρόωρου θανάτου κατά σχεδόν 2 φορές σε σχέση με αύξηση μιας μονάδας του ΔΜΣ ή του δείκτη λιπώδους  μάζας.

Η σχέση μεταξύ αναλογίας μέσης /γοφών ήταν ισχυρότερη στους άντρες.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η αναλογία μέσης/ γοφών θα πρέπει να αντικαταστήσει τον ΔΜΣ ως απλή μέτρηση υγιούς βάρους.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
ΕΕ: Ξεχωριστός πυλώνας η ψυχική υγεία με πόρους 1,23 δισ.δολαρίων
Με τους γονείς τους ζουν οι μισοί νέοι 15 - 29 ετών στην Ελλάδα
Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις και τα αρθριτικά της Dolly