Μεγαλώνει το έλλειμμα των νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ξεπερνώντας κατά 130 εκατομμύρια ευρώ τα προβλεπόμενα στον τρέχοντα κρατικό προϋπολογισμό.

Παρά τις αποκλίσεις, από την Κυβέρνηση εκτιμάται πως το 2023 θα υπάρξει πλεόνασμα, χάρη στην αυξημένη κρατική επιχορήγηση του τομέα της Υγείας.

Τα παραπάνω προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2023, το οποίο δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, που παρατίθεται πιο κάτω, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάζοντας επιδείνωση σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού κατά 130 εκατομμύρια.

Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένα κατά 251 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω των έκτακτων επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση δαπανών Covid-19.

Τα έξοδα εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 381 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που οφείλεται, τόσο στη αύξηση των δαπανών για τη λήψη μέτρων πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, όσο και στην αύξηση των τιμών στα αγαθά και στις υπηρεσίες ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης.

Επιχορήγηση

Σύμφωνα με τους συντάκτες του προϋπολογισμού, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών έχει προβλεφθεί σημαντική ενίσχυση των επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των νοσοκομείων για το έτος 2023 να μεταβληθεί σε πλεονασματικό.

Για το κλείσιμο του 2022, προβλέπεται αύξηση κατά 124 εκατομμύρια ευρώ της επιχορήγησης προς τον ΕΟΠΥΥ, κυρίως για δαπάνες αντιμετώπισης της πανδημίας.

Για το 2023, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 393 εκατομμύρια σε σχέση με το αντίστοιχο εκτιμώμενο μέγεθος του 2022.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων κατά 334 εκατομμύρια ευρώ, από τη σημαντική ενίσχυση των επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των δαπανών των νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που προκύπτουν από:

  • Την αύξηση των τιμών στα αγαθά και τις υπηρεσίες εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.
  • Την ανάγκη ανταπόκρισης των υγειονομικών υπηρεσιών στην απαίτηση για πρόσβαση των ασθενών σε νέες αποτελεσματικές θεραπείες.

Πανδημία

Ταυτόχρονα, προβλέπεται ότι τα έξοδα θα παρουσιάσουν μείωση κατά 59 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως εξαιτίας της εκτιμώμενης σταδιακής αποκλιμάκωσης του ύψους των έκτακτων δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε σχέση με το 2022.

Για το 2023, πέραν την μόνιμης πλέον υιοθέτησης της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της εισφοράς αλληλεγγύης, έχουν προβλεφθεί επιπλέον πιστώσεις 180 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους του έκτακτου υγειονομικού προσωπικού.

Το μέρος των δαπανών του συστήματος Υγείας που έχουν παγιωθεί, έχουν μεταφερθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας, των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 22,5% στα τροχαία ατυχήματα τον Ιούλιο
ΕΟΠΥΥ: Πώς αποζημιώνονται οι δαπάνες εξωσωματικής γονιμοποίησης
Αξίζω να Γνωρίζω Plus: Πρόγραμμα δωρεάν παροχής ελαστογραφίας ήπατος σε ηλικιωμένους ασθενείς ακριτικών περιοχών