Εξελίξεις αναμένονται στις γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες στην Ελλάδα, που από πολλούς χαρακτηρίζονται ως οι θεραπείες του μέλλοντος. Μπορεί να είναι πανάκριβες, αλλά το κλινικό τους όφελος για ασθενείς και συστήματα υγείας είναι μεγάλο. 

Πληροφορίες λένε ότι ίσως το 2023 να είναι η χρονιά τους, όπου στην Ελλάδα θα δούμε να εισάγονται και νέες θεραπείες, ενώ δεν αποκλείται να δούμε και εταιρείες, πέρα από τις υπάρχουσες, να αποκτούν εταιρική βάση στη χώρα!