Στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να ανέλθει το κόστος κάλυψης των δαπανών για την πανδημία στον τομέα της Υγείας.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουάριος - Οκτώβριος, έχουν διατεθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό 724.000.000 ευρώ, για την κάλυψη μίας σειράς δαπανών λόγω της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, έχουν δοθεί 80.000.000 ευρώ για ενίσχυση φορέων Υγείας, πρόσθετη επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ ύψους 100.000.000 ευρώ, πρόσθετη επιχορήγηση προς τα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ ύψους 259.000.000 ευρώ και αγορά εμβολίων 285.000.000 ευρώ.

Το υπουργείο Υγείας έλαβε πρόσφατα έκτακτη επιχορήγηση ύψους 28.000.000 ευρώ, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από την πανδημία.

Όπως αναφέρεται στο πρόσφατο δελτίο εκτέλεσης προϋπολογισμού, η προσωρινή αποτύπωση των κυριότερων πληρωμών των δαπανών για δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν λόγω της πανδημίας για την περίοδο του Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, έχει ως εξής:

  • Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 160 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.
  • Συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 89 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.
  • Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.
  • Ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό στις Περιφέρειες ύψους 80 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.
  • Έκτακτη επιχορήγηση των πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων, σχολών χορού κ.λπ. ύψους 44 εκατ.ευρώ, από το ΠΔΕ.
  • Δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 158 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων).
  • Πρόσθετες επιχορηγήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, ύψους 100 εκατ. ευρώ και προς τα νοσοκομεία και τις ΔΥΠΕ, ύψους 259 εκατ. ευρώ καθώς και η αγορά εμβολίων ύψους 285 εκατ. ευρώ.
  • Πρόσθετη επιχορήγηση προς την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της απώλειας εσόδων λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και η επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ ύψους 150 εκατ. ευρώ για την κάλυψη απώλειας εσόδων από τη μείωση των υπέρ της ΔΥΠΑ συνεισπραττόμενων εισφορών.
  • Κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 58 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν.

Κατά το δεκάμηνο του έτουε, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.769.000.000 ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 11.027.000.000 ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 11.497.000.000 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Δημ.Κ.