Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Μυέλωμα, Myeloma Patients Europe (MPE), έχει εντοπίσει σημαντικές ανισότητες μεταξύ της πρόσβασης των ασθενών σε κλινικές δοκιμές μυελώματος στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE), σε έρευνα που πραγματοποίησε. 

Με επικεφαλής την ομάδα εργασίας MPE CEE για την πρόσβαση, η έκθεση – Αντιμετώπιση φραγμών πρόσβασης στις κλινικές δοκιμές μυελώματος στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη – αξιολόγησε τον αριθμό των κλινικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες της ΚΑΕ μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2001 και 28ης Σεπτεμβρίου 2020.

Περίπου 50.000 άτομα στην Ευρώπη διαγιγνώσκονται με μυέλωμα κάθε χρόνο. Ωστόσο, οι αναλύσεις κλινικών δοκιμών που παρουσιάστηκαν στην έκθεση έδειξαν ότι, μεταξύ Ιανουαρίου 2001 και Σεπτεμβρίου 2020, μόνο το 6% από τις 3.229 παγκόσμιες δοκιμές μυελώματος περιελάμβαναν ασθενείς από χώρες της ΚΑΕ. Από τις χώρες της ΚΑΕ που πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία κλινική δοκιμή μυελώματος, 11 ήταν μέλη της ΕΕ.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι επτά χώρες δεν είχαν πρόσβαση σε δοκιμές μυελώματος, ενώ 12 είχαν λιγότερες από πέντε κλινικές μελέτες μυελώματος.

Χρησιμοποιώντας την ανάλυση κλινικών δοκιμών, η MPE διεξήγαγε μια περαιτέρω ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για να κατανοήσει καλύτερα τα εμπόδια και τις ευκαιρίες για πρόσβαση σε κλινικές δοκιμές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Για αυτό, οι ερευνητές επέλεξαν να επικεντρωθούν σε τρεις χώρες της ΚΑΕ – την Πολωνία, την Κροατία και τη Μακεδονία.

Μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και των συνεντεύξεων με ενδιαφερόμενα μέρη, οι ερευνητές εντόπισαν τρεις βασικούς τομείς που επηρέασαν την πρόσβαση σε κλινικές δοκιμές στο μυέλωμα: δομικές, κλινικές και ασθενείς και γιατρούς.

Οι ερευνητές του MPE εντόπισαν μια σαφή σύνδεση μεταξύ της δοκιμαστικής πρόσβασης στις χώρες της ΚΑΕ και της ένταξης στην ΕΕ. Επιπλέον, αν και το μέγεθος του πληθυσμού προσδιορίστηκε ως ένας σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του τόπου διεξαγωγής μιας δοκιμής, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι βασικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών πόρων, της έλλειψης αποζημίωσης και πρόσβασης σε θεραπεία τυπικής φροντίδας στο μυέλωμα, των ελλείψεων προσωπικού, καθώς και η υπερβολική γραφειοκρατική γραφειοκρατία μπορεί επίσης να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων.

Ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμες δοκιμές σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια πρόσβασης που σχετίζονται με παράγοντες όπως η γεωγραφία και οι κοινωνικοοικονομικές πτυχές.

«Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση που για πρώτη φορά ρίχνει φως στις διαφορές στην πρόσβαση σε δοκιμές μυελώματος μεταξύ των χωρών και διερευνά πιθανούς λόγους για αυτό. Στη χώρα μου, δεν έχουμε πρόσβαση σε πολλές κλινικές δοκιμές και αυτή είναι μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται στα Βαλκάνια, δήλωσε η Biba Dodeva, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του MPE και πρόεδρος της ομάδας εργασίας MPE CEE για την πρόσβαση.

Πηγές:
pharmaphorum.com

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Τροφές για καλή υγεία του εντέρου
Το ΕΣΥ σε αναζήτηση παθολόγων - Η κατάσταση σε 4 "κόκκινα" νοσοκομεία
Εγκαίνια της ανακαινισμένης Ψυχιατρικής Κλινικής του "Αγία Όλγα"