Στον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής, με την οποία μπορούν οι ασθενείς να βοηθηθούν σε θέματα πρόσβασης στο σύστημα φροντίδας, αναφέρεται ο Πέτρος Πανδής, συνιδρυτής της νεοφυούς επιχείρησης Docandu.