Οι προκλήσεις υγείας που αντιμετωπίζουν τα άτομα άνω των 65 ετών, όπως η απώλεια ακοής, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι γνωστικές διαταραχές, οι διαταραχές ισορροπίας και τα προβλήματα ψυχικής υγείας, συγκαταλέγονται στα πιο διαδεδομένα προβλήματα υγείας. Η διαχείριση αυτών των παθήσεων από τα τρέχοντα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης χαρακτηρίζεται από υψηλό και συνεχώς αυξανόμενο κόστος, καθώς και από κενά στην ποιότητα, την ασφάλεια, την ισότητα και την πρόσβαση.

Το ετήσιο κόστος διαχείρισης των παραπάνω παθήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 1,4 τρισεκατομμύρια ευρώ με αυξητικές τάσεις για τις επόμενες δεκαετίες. Δεν είναι όμως μόνο οι οικονομικές επιπτώσεις που πρέπει να προβληματίζουν αλλά και οι κοινωνικές συνέπειες καθώς η ποιότητα ζωής αυτών των ατόμων είναι συχνά υποβαθμισμένη. Ωστόσο, η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας τα τελευταία έτη προσφέρει ποικίλα ψηφιακά εργαλείαπου υπόσχονται πολλά οφέλη για την υγεία, όπως η βελτιωμένη πρόσβαση στην περίθαλψη, τα καλύτερα αποτελέσματα της υγείας ως προς την εξέλιξη της πάθησης, και η μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης.

Το SMARTBEAR (https://www.smart-bear.eu/) είναι ένα έργο για την υγιή και ανεξάρτητη διαβίωση στο σπίτι για ηλικιωμένα άτομα με προκλήσεις στον τομέα της υγείας. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του HORIZON 2020, με τη συμμετοχή 28 εταίρων από 10 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Από την Ελλάδα συμμετέχει η Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, και την Athens  Technology Center.

Η λύση SMARTBEAR προσφέρει συνεχή και αντικειμενική παρακολούθηση σύμφωνη με την ακριβή και εξατομικευμένη ιατρική, που βασίζεται στα πλαίσια της προσφερόμενης τεχνολογικής εξέλιξης με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των ασθενειών και συγγενικών κινδύνων. Συγκεκριμένα, ενσωματώνοντας ετερογενείς αισθητήρες, ιατρικές και κινητές συσκευές παρέχεται ένα περιβάλλον υγείας και καταστείται δυνατή η συνεχής συλλογή δεδομένων από την καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων, τα οποία θα αναλύονται για την απόκτηση των απαραίτητων στοιχείων προκειμένου να προσφέρονται εξατομικευμένες παρεμβάσεις που προωθούν την υγιή και ανεξάρτητη διαβίωσή τους.

Η Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη τουέξυπνου «HomeHub», ενός κόμβου που ενοποιεί ετερογενείς αισθητήρες τοποθετημένους στα σπίτια των συμμετεχόντων συνθέτοντας ένα έξυπνο οικοσύστημα, ενώ συμβάλλει και σε άλλες πτυχές της λύσης SMARTBEAR.Το οικοσύστημα αυτό, όπως παρουσιάστηκε στην έκθεση του Digital Health Summit το 2021 σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο μπορεί να καταγράφει περιβαλλοντικές συνθήκες μέσω μετρήσεων από αισθητήρες όπως είναι η υγρασία, η φωτεινότητα, η θερμοκρασία, και η κίνηση με αυτόματο τρόπο και με απώτερο σκοπό τη μελέτη και τη δημιουργία κανόνων που εστιάζουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων και την ενεργοποίηση παρέμβασεων όταν απαιτείται. Οι συμμετέχοντες έχουν πλήρη έλεγχο του οικοσυστήματος μέσω της αναπτυχθήσας κινητής εφαρμογής όπου μπορούν να βλέπουντις τρέχουσες μετρήσεις καθώς και να τις αλλάζουν.

Το SMART BEAR θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες ανάλυσης και μάθησης μεγάλων δεδομένων, επιτρέποντας την ανάλυση μεγάλης κλίμακας των προαναφερθέντων συλλεγόμενων δεδομένων, για τη δημιουργία των στοιχείων που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με εξατομικευμένες παρεμβάσεις. Οι ικανότητες χειρισμού δεδομένων με προστασία της ιδιωτικής ζωής και ασφάλεια εκ κατασκευής, που καλύπτουν τα δεδομένα σε κατάσταση ηρεμίας, κατά την επεξεργασία και κατά τη μεταφορά, θα καλύπτουν πλήρως όλα τα στοιχεία και τις συνδέσεις που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα SMART BEAR. Η λύση SMART BEAR θα επικυρωθεί μέσω έξι πιλοτικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας με τη συμμετοχή περισσότερων από 5,000 ηλικιωμένων που ζουν στο σπίτι τους στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.Ο πιλότος που λαμβάνει χώρα στην Μαδέρα της Πορτογαλίας έχει ήδη ξεκινήσει.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Άδ. Γεωργιάδης: Συμφωνία με γιατρούς τριών πόλεων - Τι ανακοίνωσε στη Βουλή
Κακές τροφές για το μέγεθος της κοιλιάς των αντρών
Κρίσιμη η Πέμπτη για τις κινητοποιήσεις των γιατρών - Ενημέρωση από τον ΠΙΣ