Από τις 27 Μαρτίου θα ξεκινήσει η διαδικασία δωρεάν προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, στο πλαίσιο του προγράμματος "Σπύρος Δοξιάδης".

Με σημερινό έγγραφο, το οποίο παρατίθεται πιο κάτω, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ καλεί τους ιδιώτες παρόχους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, το οποίο έχει προϋπολογισμό 103.195.355,16 ευρώ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνεισφέρει στον έγκαιρο εντοπισμό συχνών μορφών καρκίνων που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση των δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας.

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται σε δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας και η συμμετοχή των πολιτών στη δαπάνη είναι μηδενική. Οι συμμετέχοντες στη Δράση ιδιώτες ιατροί και φορείς δε δικαιούνται να λάβουν με οιοδήποτε τρόπο επιπλέον αμοιβή από τους δικαιούχους.

Ωφελούμενες είναι οι Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

  • Ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 21 και 65 ετών.
  • Διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
  • Δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου.
  • Δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0, 1, 8, 9.
  • Δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0.
  • Δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος του προγράμματος.
  • Εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 21 και 29 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος του προγράμματος.
  • Εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 30 και 65 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος του προγράμματος.

Έκδοση παραπεμπτικού

Οι ωφελούμενες συμμετέχουν στη δράση με την αυτόματη έκδοση του παραπεμπτικού εξέτασης PAP-TEST ή HPV-DNA TEST, το οποίο έχει ισχύ έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

Όσες έχουν ενεργοποιήσει, έως την ημερομηνία έναρξης της δράσης, τη διαδικασία συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, λαμβάνουν το παραπεμπτικό ηλεκτρονικά είτε μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνο τους ή και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Όλες οι ωφελούμενες, ενημερώνονται για την επιλεξιμότητά τους καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης κατά την επίσκεψή τους σε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας, ενώ γενική ενημέρωση των πολιτών για τη Δράση επιτυγχάνεται μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ), μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Το παραπεμπτικό των εξετάσεων φέρει την περιγραφή "Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)", "Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας", "PAP TEST / HPV-DNA TEST/ Κολποσκόπηση / Βιοψία", "Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU" και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0".

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Βράβευση μαθητών από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Σχιζοφρένεια: Ποιες είναι οι επιπλοκές στην καθημερινότητα
Τα μυρωδικά και μπαχαρικά που αγαπούν την υγεία μας