Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προκήρυξη θέσης για τον επόμενο διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Στην προκήρυξη, που παρατίθεται πιο κάτω, επισημαίνεται πως ο διευθυντής θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επίτευξη του οράματος του Κέντρου για βελτίωση της ζωής στην Ευρώπη και παγκοσμίως, εφαρμόζοντας την επιστημονική αριστεία και ενδυναμώνοντας τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους εταίρους στην άσκηση πολιτικής και πρακτικής Δημόσιας Υγείας.

Ο διευθυντής είναι υπόλογος στο διοικητικό συμβούλιο του ECDC, αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη για τις λειτουργίες του και διασφαλίζει ότι επιτυγχάνει τους στόχους του. Ο διορισμός είναι για αρχική περίοδο πέντε ετών, με πιθανή παράταση για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο. .

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία πρόσληψης διεκπεραιώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα παράσχει μια λίστα επιτυχόντων στο διοικητικό συμβούλιο του ECDC, προκειμένου να ορίσει τον επιτυχόντα υποψήφιο.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 26 Ιουνίου 2023, 12:00 το μεσημέρι CEST.

Σχετικά με το ECDC

Το ECDC είναι ένας οργανισμός Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος λειτουργεί από το 2005. Αποστολή του είναι να εντοπίζει, να αξιολογεί και να κοινοποιεί τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές για την ανθρώπινη υγεία από μολυσματικές ασθένειες, ειδικά ζητήματα ασθενειών και εστίες άγνωστης προέλευσης. Το Κέντρο εδρεύει στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και απασχολεί περίπου 370 άτομα.

Το ECDC συλλέγει, αναλύει και μοιράζεται δεδομένα για περισσότερες από 50 μολυσματικές ασθένειες και θέματα ειδικών ασθενειών όπως COVID-19, γρίπη, HIV/AIDS, ηπατίτιδα, ιλαρά, φυματίωση, αντιμικροβιακή αντοχή και εμβολιασμό.

Σε συνεργασία με ειδικούς σε όλη την Ευρώπη, το Κέντρο συγκεντρώνει τις γνώσεις της Ευρώπης για την Υγεία για να αναπτύξει έγκυρες, ισχυρές και ανεξάρτητες επιστημονικές απόψεις σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν οι τρέχουσες και οι αναδυόμενες μολυσματικές ασθένειες.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Μπορεί να ραγίσει όντως η καρδιά μας;
Επίσκεψη Βιλδιρίδη σε νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Πώς να ξεπεράσω το hangover