Με έκκληση προς την Ελληνική Πολιτεία για την άμεση εφαρμογή και στην Ελλάδα της Στρατηγικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας, ολοκληρώθηκε η 3η Διάσκεψη των 131 Φορέων Υποστήριξης της εφαρμογής της Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. και της Ε.Ε. για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας και στην Ελλάδα.  Η Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 11ης Συνόδου της Ελληνικής HPV Εταιρείας [Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του ιού των θηλωμάτων (HPV)], που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 10 και 11 Ιουνίου.

Ειδικότερα, 131 Επιστημονικοί, Επαγγελματικοί, Ερευνητικοί και Κοινωνικοί Φορείς, Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Ενώσεις Ασθενών και Σύλλογοι Καρκινοπαθών από όλη σχεδόν την Ελλάδα, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενοι με την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου τραχήλου μήτρας και των άλλων HPV - σχετιζόμενων καρκίνων, υποστηρίζουν την εφαρμογή της Παγκόσμιας Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας, καθώς και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Σχεδίου κατά του Καρκίνου και απευθύνουν έκκληση προς την Ελληνική Πολιτεία, όπως προβεί στις επιβεβλημένες ενέργειες, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη και στην Ελλάδα των στόχων της Παγκόσμιας Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2030, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας και στη χώρα μας, στο κατά το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα.

Εκ μέρους των 131 Φορέων, οι κκ. Ε. Ροηλίδης, Καθηγητής Παιδιατρικής ΑΠΘ, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (ΕΕΕ), Θ. Αγοραστός, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής HPV Εταιρείας, Κ. Αθανασάκης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος του  Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας και Ι. Μπουκοβίνας, τ. Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, δήλωσαν σχετικά με την πρωτοβουλία: «Στο πλαίσιο της αφύπνισης σχετικά με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, οι 131 Φορείς απευθύνουμε Έκκληση για άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Πολιτείας, με στόχο την εναρμόνιση της χώρας μας με την παγκόσμια στρατηγική εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μέσω ουσιαστικής προώθησης του HPV εμβολιασμού, υλοποίησης ενός οργανωμένου Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου για καρκίνο τραχήλου μήτρας και εξασφάλισης των υποδομών και του υγειονομικού προσωπικού για την ενδεδειγμένη θεραπεία και υποστηρικτική φροντίδα των ασθενών με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας».

Ειδικότερα, οι ως άνω επιβεβλημένες ενέργειες, με σκοπό την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, θα πρέπει, μέχρι το 2030, να στοχεύουν στην επίτευξη των εξής στόχων:

  • Εμβολιασμό κατά του HPV τουλάχιστον του 90% των κοριτσιών μέχρι 15 ετών
  • Εφαρμογή οργανωμένου Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου για καρκίνο τραχήλου μήτρας με συμμετοχή του 70% των γυναικών στις ηλικιακές ομάδες-στόχους
  • Εξασφάλιση ενδεδειγμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης και υποστηρικτικής φροντίδας του 90% των γυναικών με (προ)καρκίνο τραχήλου μήτρας
  • Ανάληψη από την ίδια την Πολιτεία εκστρατείας ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού σχετικά με τον HPV-εμβολιασμό και τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο για καρκίνο τραχήλου μήτρας.

“Όπως τόνισε ο κ. Ροηλίδης, ο HPV-εμβολιασμός συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, η εμβολιαστική κάλυψη των κοριτσιών 11-18 ετών - σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ - έχει ξεπεράσει το 50%, με ανοδικές τάσεις, αλλά υπολείπεται ακόμη σε σχέση με το στόχο της Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. (90%), η δε ΕΕΕ επεξέτεινε πρόσφατα το χρόνο δωρεάν χορήγησης του HPV εμβολίου σε αγόρια και κορίτσια 15-18 ετών μέχρι την 31.12.24.

Ο κ. Θ. Αγοραστός σημείωσε ότι δυστυχώς η υλοποίηση της προ έτους ψηφισθείσας Δράσης Δημόσιας Υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας, στο πλαίσιο του προγράμματος “Σπύρος Δοξιάδης”» ανεστάλη την 12.04.23 από τον ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχει ακόμα στη χώρα μας οργανωμένο, οικονομικά εξασφαλισμένο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για καρκίνο τραχήλου μήτρας, χωρίς ημερομηνία λήξης.

Ο κ. Ι. Μπουκοβίνας δήλωσε ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς αριθμού εξειδικευμένων ογκολογικών κέντρων για την ενδεδειγμένη θεραπεία και υποστηρικτική φροντίδα των γυναικών με (προ)καρκίνο τραχήλου μήτρας και ότι απαιτείται συνεργασία της Πολιτείας με όλους τους εμπλεκόμενους Οργανισμούς και Φορείς, με βάση τα ισχύοντα σε προηγμένες στον τομέα αυτό χώρες, με στόχο να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για την πλέον ενδεδειγμένη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών. 

Ο κ. Αθανασάκης σημείωσε ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την οικονομικά αποδοτική υλοποίηση ενός Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου για καρκίνο τραχήλου μήτρας, ο οποίος βασιζόμενος σε σύγχρονες καινοτόμες προσεγγίσεις (ψηφιακή διακυβέρνηση, αυτοεξυπηρέτηση) θα είναι σε θέση παράλληλα να αντιμετωπίσει και τις υπάρχουσες ανισότητες στην πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων από την Πολιτεία υπηρεσιών.

Σε μήνυμα που απέστειλε προς την 3η Διάσκεψη των Φορέων ο Γεν. Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κ. Μ. Θεμιστοκλέους, σημείωσε ότι για την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος του καρκίνου τραχήλου μήτρας το Υπουργείο Υγείας αναπτύσσει δράσεις σε τρεις βασικούς άξονες: τον HPV εμβολιασμό, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την προαγωγή της σεξουαλικήςυγείας, θέτοντας και στη χώρα μας το στόχο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος αναφέρεται ως «Στόχος 90-70-90», και περιλαμβάνει:

  • 90% των κοριτσιών να έχουν εμβολιαστεί πλήρως ως την ηλικία των 15 ετών έναντι του ιού HPV
  • 70% των γυναικών ηλικίας 35 και ξανά 45 ετών να έχουν εξεταστεί με υψηλής αποδοτικότητας HPV DNA TEST και
  • 90% των γυναικών που εντοπίζονται με ασθένεια του τραχήλου να λαμβάνουν κατάλληλη θεραπεία

Την υποστήριξη της Έκκλησης των 131 Φορέων εξέφρασαν με δηλώσεις τους μέσω διαδικτυακής σύνδεσης η κα Β. Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ και μέλος της ΕΕΕ, η κα Φ. Μπακοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Α. Εξαδάκτυλος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Ν. Νίτσας, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Ευγενίδης, Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, η κα Νταμάγκα, Αν. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, ο κ. Ν. Τσουκαλάς, Γ.Γ. της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας, ο κ. Χ. Ανδρεάδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας του Καρκίνου, η κα Αποστολίδου, π. Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και της European Cancer Patient Coalition, η κα Ε. Ορφανού, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, ο Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας κ. Β. Θεοδουλίδης, ο κ. Δ. Τρύφος εκ μέρους του κόμματος Μέρα25, καθώς και εκπρόσωποι Ιατρικών Συλλόγων, Συλλόγων Μαιών-Μαιευτών, Συλλόγων Καρκινοπαθών κ.ά.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Covid: Απότομη αύξηση του ιικού φορτίου στη Θεσσαλονίκη
Τι προκαλεί ο κλιματισμός στο σώμα σας
Πανώλη στα αιγοπρόβατα: Σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης» η Θεσσαλία