Προθεσμία έως τις 7 Ιουλίου παρέχεται από τον ΕΟΠΥΥ στους παρόχους - προμηθευτές υπηρεσιών Υγείας, οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει έως τις 10 Φεβρουαρίου 2022 αίτηση ένταξης στη ρύθμιση οφειλων clawback έτους 2020.

 

Αυτό αναφέρεται σε σημερινή εγκύκλιο του Οργανισμού, η οποία παρατίθεται πιο κάτω. Όπως επισημαίνεται, η δυνατότητα παρέχεται έπειτα από απόφαση της υπουργού Υγείας.

Για τον σκοπό αυτό, τίθεται εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των παρόχων-προμηθευτών υπηρεσιών υγείας στην ρύθμιση των οφειλών από clawback έτους 2020.

Η αποδοχή ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων πραγματοποιείται από την πλατφόρμα "Ενημέρωση Συναλλασσομένων".

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, θα γνωστοποιηθεί εκ νέου η σχετική πράξη προσδιορισμού του ύψους και του πλήθους των δόσεων από clawback έτους 2020.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο τους παρόχους που δεν είχαν ενταχθεί στην ρύθμιση μέχρι την προγενέστερη καταληκτική ημερομηνία (10 Φεβρουαρίου 2022).

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το ΕΣΥ σε αναζήτηση παθολόγων - Η κατάσταση σε 4 "κόκκινα" νοσοκομεία
Εγκαίνια της ανακαινισμένης Ψυχιατρικής Κλινικής του "Αγία Όλγα"
Συνταγές με χαμηλούς υδατάνθρακες για διαβητικούς