Η Bristol Myers Squibb ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση πλατινούχο σκεύασμα για τη νεοεπικουρική θεραπεία (δηλ. πριν από τη χειρουργική επέμβαση) του χειρουργήσιμου μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα με υψηλό κίνδυνο υποτροπής, σε ενήλικους ασθενείς με έκφραση PD-L1 ≥1%. Με αυτή την απόφαση, ο συνδυασμός nivolumab με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα καθίσταται η πρώτη νεοεπικουρική θεραπεία με βάση την ανοσοθεραπεία η οποία λαμβάνει έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία του συγκεκριμένου πληθυσμού ασθενών.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης 3 CheckMate -816, στο πλαίσιο της οποίας τρεις κύκλοι χορήγησης nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα, κατέδειξαν στατιστικά σημαντική και κλινικά ουσιαστική βελτίωση στην επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων (EFS) και στην παθολογοανατομική πλήρη ανταπόκριση (pCR), σε σύγκριση μόνο με τη χημειοθεραπεία πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Το προφίλ ασφάλειας του συνδυασμού nivolumab με χημειοθεραπεία ήταν αντίστοιχο με το προφίλ ασφάλειας που αναφέρθηκε σε προηγούμενες μελέτες στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

«Ενώ η ίαση είναι εφικτή για ορισμένους ασθενείς με χειρουργήσιμο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα αφότου υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, περίπου το 30-55% των ασθενών υποτροπιάζουν και εν τέλει καταλήγουν λόγω της νόσου. Συνεπώς υπάρχει έντονη ανάγκη για θεραπευτικές επιλογές πέραν της χειρουργικής αφαίρεσης των όγκων, οι οποίες θα μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της υποτροπής», δήλωσε ο Nicolas Girard, M.D., καθηγητής θωρακικής ογκολογίας, Ινστιτούτο Curie και Πανεπιστήμιο Paris-Saclay στο Παρίσι. «Η έγκριση του συνδυασμού nivolumab με χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση ορισμένων ασθενών με μη μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά σημαντική: τους προσφέρει την ευκαιρία για μια διαφορετική αντιμετώπιση της νόσου τους, αλλά και μια λύση που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου μετά τη χειρουργική επέμβαση».

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά στη χρήση του συνδυασμού nivolumab με χημειοθεραπεία με βάση πλατινούχο σκεύασμα για τη νεοεπικουρική θεραπεία ενήλικων ασθενών με χειρουργήσιμο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με υψηλό κίνδυνο υποτροπής και έκφραση του PD-L1 στον όγκο ≥1%, στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν και στη Νορβηγία. Ο συνδυασμός nivolumab με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα έχει επίσης εγκριθεί για τη νεοεπικουρική θεραπεία ασθενών με χειρουργήσιμο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα ανεξαρτήτως των επιπέδων έκφρασης του PD-L1 σε 21 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας και της Κίνας, ενώ πρόσθετες αιτήσεις για έγκριση βρίσκονται υπό αξιολόγηση από ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως. Οι πρωταρχικές αναλύσεις για την παθολογοανατομική πλήρη ανταπόκριση (pCR), την επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων (EFS) καθώς και προκαταρκτικά δεδομένα συνολικής επιβίωσης (OS) από τη μελέτη CheckMate -816, έχουν ήδη παρουσιαστεί σε ιατρικά συνέδρια και δημοσιεύτηκαν στο ιατρικό περιοδικό NewEngland Journal of Medicine. Δεδομένα διάρκειας τριών ετών παρουσιάστηκαν στο φετινό Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Καρκίνο του Πνεύμονα και έδειξαν διατηρήσιμα κλινικά οφέλη στους ασθενείς που έλαβαν τη συγκεκριμένη συνδυαστική θεραπεία.

«Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην αντιμετώπιση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα πρωιμότερων σταδίων, οι εκβάσεις για σημαντικό ποσοστό ασθενών εξακολουθούν να είναι δυσμενείς. Έως στο 50% των περιστατικών οι όγκοι είναι δυνατόν να αφαιρεθούν χειρουργικά, όμως η χειρουργική επέμβαση από μόνη της δεν αρκεί πάντα για να αποτρέψει την επανεμφάνιση του καρκίνου», δήλωσε η Anne-Marie Baird, συνήγορος ασθενών και πρόεδρος του οργανισμού Lung Cancer Europe. «Υποδεχόμαστε με χαρά την έγκριση αυτού του προεγχειρητικού συνδυασμού που βασίζεται σε ανοσοθεραπεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, καθώς προσφέρει μία πρόσφατη επιλογή στο πεδίο της αντιμετώπισης του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα πρώιμου σταδίου». 

«Το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία αποτελεί πλέον την πρώτη εγκεκριμένη νεοεπικουρική θεραπευτική επιλογή με βάση την ανοσοθεραπεία για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανυπομονούμε να προσφέρουμε σε ορισμένους ασθενείς μια λύση που έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής της νόσου, εξέλιξης της νόσου και θανάτου», δήλωσε ο Abderrahim Oukessou, M.D., αντιπρόεδρος ανάπτυξης του Τμήματος Θωρακικών Νεοπλασιών της Bristol Myers Squibb. «Η εν λόγω έγκριση ενισχύει τη δέσμευσή μας στην προώθηση θεραπευτικών παραδειγμάτων μέσω της έρευνας στο πεδίο της ανοσοθεραπείας σε πρωιμότερα στάδια του καρκίνου και διευρύνει τις δυνατότητες που έχουν οι θεραπευτικές επιλογές με βάση το nivolumab να αλλάξουν τις εκβάσεις για τους ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σε διαφορετικά πλαίσια θεραπείας και διαφορετικά στάδια της νόσου. Εκφράζουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στους ασθενείς, τους ερευνητές και στο προσωπικό που βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα αυτή η έγκριση».

Θεραπευτικές επιλογές με βάση το nivolumab έχουν πλέον εγκριθεί για τη νεοεπικουρική ή επικουρική θεραπεία τεσσάρων διαφορετικών τύπων καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (CheckMate -816), του ουροθηλιακού καρκινώματος (CheckMate -274), του καρκίνου του οισοφάγου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (CheckMate -577) και του μελανώματος (CheckMate -238). Επιπλέον, η εταιρεία υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ανάπτυξης σε πρωιμότερα στάδια του καρκίνου που περιλαμβάνει αρκετούς διαφορετικούς τύπους όγκων.

Δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της μελέτης CheckMate -816

Τα αποτελέσματα από τη μελέτη CheckMate -816 στο σύνολο των τυχαιοποιημένων ασθενών ανεξαρτήτως έκφρασης PD-L1 ή σταδίου της νόσου με ελάχιστη παρακολούθηση 21 μηνών περιλαμβάνουν:

  • Επιβίωση ελεύθερης συμβαμάτων (EFS) (πρωτεύον καταληκτικό σημείο): Η διάμεση επιβίωση ελεύθερης συμβαμάτων (EFS) για τους ασθενείς που έλαβαν το συνδυασμό nivolumabμε χημειοθεραπεία ήταν 31,6 μήνες όταν χορηγήθηκε πριν από χειρουργική επέμβαση, σε σύγκριση με 20,8 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία (Αναλογία κινδύνου [HR] 0,63, 97,38% Διάστημα εμπιστοσύνης [CI]: 0,43 έως 0,91· p=0,0052).
  • Παθολογοανατομική πλήρης ανταπόκριση (pCR) (πρωτεύον καταληκτικό σημείο): Το 24% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με τον συνδυασμό nivolumabμε χημειοθεραπεία πριν από τη χειρουργική επέμβαση πέτυχαν παθολογοανατομική πλήρη ανταπόκριση (pCR), σε σύγκριση με το 2,2% των ασθενών που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία (HR 13,9, 99% CI: 3.49 έως 55,75· p<0,0001), με την παθολογοανατομική πλήρη ανταπόκριση (pCR) να ορίζεται ως απουσία καρκινικών κυττάρων στον εξαιρεθέντα ιστό όπως αξιολογήθηκε από ανεξάρτητη επιτροπή παθολογοανατομικής αξιολόγησης.
  • Συνολική επιβίωση (OS) (δευτερεύον καταληκτικό σημείο): ο συνδυασμός nivolumab με χημειοθεραπεία μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά 43% σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία μόνο (HR 0,57, 99,67% CI: 0,30 έως 1,07).
  • Ασφάλεια: Στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων του nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε όλους τους τύπους (n = 1268), με ελάχιστη παρακολούθηση που κυμαινόταν από 12,1 έως 20 μήνες για αδενοκαρκίνωμα του στομάχου, της γαστροοισοφαγικής συμβολής ή του οισοφάγου, ή καρκίνωμα του οισοφάγου εκ πλακωδών κυττάρων, ή μετά από τρεις κύκλους θεραπείας για χειρουργήσιμο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 10%) ήταν ναυτία (51%), περιφερική νευροπάθεια (39%), κόπωση (39%), διάρροια (33%), μειωμένη όρεξη (33%), δυσκοιλιότητα (31%), έμετος (27%), στοματίτιδα (22%), κοιλιακό άλγος (21%), εξάνθημα (18%), πυρεξία (17%), μυοσκελετικός πόνος (16%), βήχας (13%), οίδημα (συμπεριλαμβανομένου του περιφερικού οιδήματος) (12%) και υπολευκωματιναιμία (11%).

 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το γρήγορο περπάτημα προστατεύει από τον διαβήτη τύπου 2 [μελέτη]
Γιατί αξίζει να χρησιμοποιούμε σκόρδο στη μαγειρική μας
“Το ρεκόρ στην LDL χοληστερόλη”