Ρούλα Σαλούρου

Υποχρεωτική είναι για τους φοιτητές που ταξιδεύουν για να σπουδάσουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία  και Ελβετία, η έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από τον  ΕΦΚΑ.

Η Κάρτα, αποτελεί παράλληλα, ένα  απολύτως χρήσιμο εργαλείο, για όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν σε χώρες της ΕΕ, αλλά και σε  φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν  την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος ERASMUS, προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα υποδοχής.  Ήδη, μέσα σε 20 μήνες, έχουν υποβληθεί πάνω από 620.000 αιτήσεις για την χορήγηση της, εκ των οποίων οι  345.829 αιτήσεις  το προηγούμενο έτος και 274.476 εντός 2023.

Με την υποβολή της αίτησης και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, ο ασφαλισμένος μπορεί να εκτυπώσει το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) και στη συνέχεια μέσα σε 5-10  (το αργότερο) εργάσιμες ημέρες θα παραλάβει την Κάρτα στην διεύθυνση κατοικίας που δήλωσε.

Αναλυτικά, η ΕΚΚΑ, είναι μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά, αναγκαία και επείγοντα περιστατικά κατά την προσωρινή διαμονή του ασφαλισμένου σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της κάθε χώρας. Στις καλυπτόμενες παροχές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι παροχές που σχετίζονται με χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες, καθώς και με εγκυμοσύνη και τοκετό. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας  ισχύει κανονικά και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Προσοχή όμως. Δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση, ούτε καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη ή δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα προέλευσης ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων. Όπως δεν καλύπτει τις  δαπάνες, αν ο ασφαλισμένος ταξιδεύει ειδικά για να λάβει ιατρική περίθαλψη. Επίσης, δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, με αποτέλεσμα υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα προέλευσης μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.

Η ΕΚΑΑ έχει μέγιστη διάρκεια μέχρι ένα  έτος από την έκδοσή της. Ισχύει από την ημέρα έκδοσής της και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Δεν περιέχει ιατρικά δεδομένα. Τα μόνα προσωπικά στοιχεία που αναγράφονται στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας είναι το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας και η ημερομηνία γέννησης. Εφόσον ο ασφαλισμένος δεν είναι εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά συστήματα, μπορεί να υποβάλει την αίτηση χορήγησης της Κάρτας και μέσω των ΚΕΠ. 

Να σημειωθεί εδώ, ότι η ΕΚΚΑ αφορά κατά κύριο λόγο ταξιδιώτες. Όταν μεταφέρεται η  κατοικία σε μια άλλη χώρα, πρέπει να γίνεται εγγραφή εκεί μέσω του εντύπου S1 αντί της χρήσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα αυτή.

Για τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), οι ασφαλισμένοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή:

Ασφαλισμένοι → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους → Έκδοση ΕΚΑΑ: https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/elektronikes-yperesies-gia-asphalismenoys

Κατά την καταχώρηση της αίτησης:

Εάν η αίτηση αφορά στον άμεσα ασφαλισμένο, στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλεγεί «Άμεσα ασφαλισμένος».

Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τον έμμεσα ασφαλισμένο (προστατευόμενο μέλος), στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλεγεί «Έμμεσα ασφαλισμένος» και εν συνεχεία οι πολίτες πρέπει να καταχωρήσουν τον ΑΜΚΑ και με λατινικά στοιχεία το ονοματεπώνυμο του έμμεσα ασφαλισμένου.

Με την υποβολή της αίτησης οι ασφαλισμένοι μπορούν να εκτυπώσουν το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) και στη συνέχεια μέσα σε 5-10  εργάσιμες ημέρες θα παραλάβουν την Κάρτα στο σπίτι τους. 

Σε περίπτωση απώλειας, οι ασφαλισμένοι/κάτοχοι κάρτας ΕΚΑΑ που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα πρέπει να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του  e-ΕΦΚΑ (e-mailekaa.greece@efka.gov.gr).

Πηγές:
euro2day

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πώς συνδέεται η καθιστική ζωή με τα ινομυώματα [μελέτη]
Ανδρουλάκης από το "Βενιζέλειο": Έχουμε τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες Υγείας
ΠΦΣ: Η απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών βελτίωσε την κατάσταση με τις ελλείψεις φαρμάκων