Ερευνα του Tohoku University στην Ιαπωνία έδειξε για πρώτη φορά ότι η επιμόρφωση ενηλίκων συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο νοητικής εξασθένησης και άνοιας.

Ο Dr. Hikaru Takeuchi,  δήλωσε ότι  η έρευνα έδειξε ότι άνθρωποι που συμμετέχουν σε μαθήματα ως ενήλικες έχουν χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας 5 χρόνια αργότερα και πρόσθεσε ότι η εκπαίδευση των ενηλίκων συνδέεται με καλύτερη διατήρηση μη λεκτικού συλλογισμού καθώς κάποιος μεγαλώνει.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 282.421 ανθρώπων από την  UK Biobank, οι οπαίοι εγγράφηκαν μεταξύ 2006 και 2010, σε ηλικία 40 έως 69 ετών.

Δόθηκε στους συμμετέχοντες εξατομικευμένος δείκτης πολυγενετικού κινδύνου για άνοια, ενώ οι συμμετέχοντες ανέφεραν αν παρακολουθούσαν κάποιο μάθημα.

Οι ερευνητές εστίασαν σε στοιχεία από την επίσκεψη στην εγγραφή και στην τρίτη επίσκεψη αξιολόγησης το 2014 - 2018.

Στις επισκέψεις οι συμμετέχοντες πέρασαν από ψυχολογικά τεστ και τεστ αντίληψης.

Ποσοστό 1,1% του δείγματος εμφάνισε άνοια κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η έρευνα έδειξε ότι συμμετέχοντες που παρακολουθούσαν μαδήματα ως ενήλικες στην έναρξη της έρευνας είχαν 19% χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια.

Μια πιθανότητα είναι ότι αυτές οι δραστηριότητες είχαν θετική επίδραση στο νευρικό σύστημα, που με τη σειρά του μπορεί να εμποδίσει την άνοια.

Πρόκειται για έρευνα παρατήρησης και δεν αποδεικνύει αιτιατή σχέση.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Aging Neuroscience.

Πηγές:
Frontiers in Aging Neuroscience.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με εμφάνιση ψωρίασης [μελέτη]
Η μεσογειακή διατροφή είναι ωφέλιμη για παιδιά και εφήβους [μελέτη]
Ακόμα και 10 λεπτά στη φύση βοηθούν ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας [μελέτη]