Στη μεγαλύτερη έρευνα ως σήμερα που εξετάζει τη σχέση μεταξύ ψωρίασης και στεφανιαίας μικροαγγειακής δυσλειτουργίας, ερευνητές ανακάλυψαν ενδείξεις ότι ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση έχουν υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Οι ερευνητές υπέβαλαν σε εξέταση τους συμμετέχοντες, ασθενείς με ψωρίαση και χωρίς καρδιαγγειακή νόσο, για να αξιολογήσουν τη στεφανιαία μικροκυκλοφορία.

Η έρευνα περιέλαβε 503 ασθενείς και ανακάλυψε υψηλή εμφάνιση στεφανιαίας μικροαγγειακής δυσλειτουργίας σε περισσότερο από το 30% των ασυμπτωματικών ασθενών της.

Ο Stefano Piaserico, του University of Padova, δήλωσε ότι οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν την εμφάνιση στεφανιαίας μικροαγγειακής λειτουργίας όπως αξιολογείται από τη στεφανιαία εφεδρεία ροής  (CFR) σε μεγάλη ομάδα ασθενών με σοβαρή ψωρίαση και τη σχέση της με την ένταση και διάρκεια της νόσου.

Ασθενείς με μειωμένο CFR υποβλήθηκαν σε εξέταση για τον αποκλεισμό στένωσης των στεφανιαίων αρτηριών και κανείς δεν είχε στεφανιαία νόσο. Επομένως όλοι οι ασθενείς με βλάβη στο CFR επηρεάστηκαν από στεφανιαία μικροαγγειακή δυσλειτουργία.

Η ένταση και η διάρκεια της ψωρίασης συνδέονταν ανεξάρτητα με χαμηλότερο CFR, παράλληλα με την παρουσία ψωριασικής αρθρίτιδας.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γνωστοί παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές νόσους δεν συνδέονταν ανεξάρτητα με μειωμένο CFR σε ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση.

Τα ευρήματα τονίζουν τη σημασία του να λαμβάνονται υπόψη η φλεγμονή και σχετικοί με την ψωρίαση  παράγοντες στην αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου ασθενών με σοβαρή ψωρίαση.

Tα ευρήματα ρίχνουν φως στον πιθανό μηχανισμό με τον οποίο η ψωρίαση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών σε ασθενείς με τη νόσο.

 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Η Sandoz αποκαλύπτει το βιο-ομοειδές adalimumab HCF στην Ευρώπη
Θ. Χρυσανθίδης: Το σημερινό πρόσωπο του HIV/AIDS
Μαριάκης στην ημερίδα του Iatronet.gr: Οι νέοι κώδικες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα