Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με την απασχόληση ιατρών στο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ - ΕΚΑΒ), απευθύνει η διοίκηση του Κέντρου.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, που παρατίθεται πιο κάτω, καλούνται ιατροί κλάδου ΕΣΥ, πλην των συντονιστών διευθυντών, να δηλώσουν επιθυμία απασχόλησης στο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ - ΕΚΑΒ), προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη 24ωρη λειτουργία του.

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν επιθυμία απασχόλησης στο ΚΕΠΥ - ΕΚΑΒ με την αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2023.

Εν συνεχεία θα κληθούν κατά σειρά προτεραιότητας για προσωπική συνέντευξη.

Η εκπαίδευση των ιατρών στο ΚΕΠΥ - ΕΚΑΒ θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (Τέρμα οδού Υγείας, Αθήνα), ξεκινώντας από τον
Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, ενώ η συμμετοχή τους στην 24ωρη επιχειρησιακή λειτουργία του Κέντρου, θα αρχίσει με το πέρας της εκπαίδευσης.

Για την απασχόλησή τους στο ΚΕΠΥ - ΕΚΑΒ οι ιατροί αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του νόμου 4472/2017 (τ.Α΄74/19-5-2017) "Εφημερίες" από τον προϋπολογισμό του ΕΚΑΒ.

Επισημαίνεται ότι οι εφημερίες που πραγματοποιούν οι ιατροί του ΕΣΥ στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας του ΚΕΠΥ - ΕΚΑΒ, δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό εφημεριών της οργανικής τους θέσης, ενώ δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της οργανικής τους θέσης για την απασχόληση στο ΚΕΠΥ - ΕΚΑΒ.

Οι διοικητές των νοσοκομείων υποχρεούνται να προωθήσουν την πρόσκληση σε όλες ανεξαρτήτως τις κλινικές και τα τμήματα και με ευθύνη των διευθυντών και προϊσταμένων, να ενημερωθεί όλο το ιατρικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

Η πρόσκληση προωθείται σε όλα τα Κέντρα Υγείας του Λεκανοπεδίου Αττικής (αρμοδιότητας 1ης και 2ης ΥΠΕ).

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ, (κ. Κωνσταντίνος Ουρανής, 2132143217,
2132143190).

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ουσίες που περιέχονται στο τσάι του βουνού κατά του γλοιοβλαστώματος
Καταγγελία: Έδιωξαν από το Κέντρο Υγείας γυναίκα με χαμηλό οξυγόνο και πέθανε
Κίνδυνος μετάδοσης κορωνοϊού σε ταξίδι με αεροπλάνο