Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο BMC Geriatrics, ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ τραυματικών γεγονότων ζωής και του κινδύνου για άνοια από όλα τα αίτια, σε ανθρώπους 60 ετών και άνω.

Η επισκόπηση περιέλαβε 276.570 συμμετέχοντες 50 έως 77 ετών και η παρακολούθησή τους διήρκεσε 2 έως 37 χρόνια.

Ερευνες έχουν υποδείξει ότι τα τραυματικά γεγονότα, όπως ο θάνατος, ο τραυματισμός και η σεξουαλική κακοποίηση θα μπορούσαν να συμβάλλουν στον κίνδυνο άνοιας.

Συστηματικές επισκοπήσεις έχουν αναφέρει σχέση μεταξύ διαταραχής μετατραυματικού στρες και άνοιας, όμως καμία έως τώρα δεν εξέτασε το ίδιο μεταξύ κινδύνου για άνοια και τραυματικών γεγονότων ζωής.

Ερευνητές πραγματοποίησαν συστηματική επισκόπηση και μετα-ανάλυση για να υπολογίσουν την επίδραση των τραυματικών γεγονότων στον κίνδυνο άνοιας.

Χρησιμοποιήθηκε η λίστα του DSM-5 (LEC-5) για τα τραυματικά γεγονότα.

Όλα συνδέονταν με άνοια (διαφορετικής βαρύτητας) αλλά εξαιρέθηκε η άνοια πρώιμης έναρξης που έχει διαφορετικά αίτια,. Συλλέχτηκαν πληροφορίες για διάφορες μορφές τραυματικών γεγονότων, όπως παιδικό τραύμα, από τους συμμετέχοντες, το περιβάλλον τους  ή ιατρικά αρχεία.

Αξιολογώντας  3.523 μελέτες οι ερευνητές ξεχώρισαν 29  για  περαιτέρω μελέτη και τελικά περιέλαβαν στη μετα-ανάλυση 7 έρευνες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα τραυματικά γεγονότα αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας από όλα τα αίτια (HR = 1.21). Τα αποτελέσματα είχαν σημαντική ετερογένεια.

Γενικά, η τρέχουσα έρευνα αναγνώρισε τα τραυματικά γεγονότα ζωής ως πιθανώς τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για άνοια από όλα τα αίτια.

Πηγές:
BMC Geriatrics,

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Η Sandoz αποκαλύπτει το βιο-ομοειδές adalimumab HCF στην Ευρώπη
Μαριάκης στην ημερίδα του Iatronet.gr: Οι νέοι κώδικες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Θ. Χρυσανθίδης: Το σημερινό πρόσωπο του HIV/AIDS