Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, έχοντας στο πλευρό της επαγγελματίες και φορείς υγείας, προχώρησε στη δημιουργία και δημοσιοποίηση τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών για τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο του Καρκίνου του Πνεύμονα (ΠΕΚΠ), στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Χάρτας της κοινωνικής συμμαχίας «Ανάσα Ζωής», που πραγματοποιείται από το 2020 με την υποστήριξη της Johnson  & Johnson. Η εν λόγω Χάρτα αποτελεί ένα έγγραφο ηθικής δέσμευσης που δημιουργήθηκε το 2022, με σκοπό την ενεργή εμπλοκή θεσμικών φορέων και την άμεση εφαρμογή ενός οργανωμένου εθνικού προγράμματος πρόληψης.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τον ΠΕΚΠ διαμορφώθηκαν κατόπιν διεπιστημονικής συνεργασίας 3 επιστημονικών εταιριών (Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς, Αγγείων), με την υποστήριξη της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας και με την ενεργό συμμετοχή 55 εξειδικευμένων επιστημόνων υγείας. Βασικός στόχος της προσπάθειας αυτής είναι, οι επαγγελματίες υγείας σε όλα τα επίπεδα παροχής φροντίδας να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν καταλλήλως ώστε να αναγνωρίζουν, να παραπέμπουν και να ενημερώνουν άτομα υψηλού κινδύνου εγκαίρως για τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τα οφέλη του. Στο πλαίσιο αυτό, προσδιορίζεται με βάση τα ελληνικά δεδομένα, ποιοι είναι οι υποψήφιοι και με ποιο τρόπο μπορούν να συμμετέχουν στον ΠΕΚΠ: άτομα υψηλού κινδύνου και συγκεκριμένα ηλικίας 50-80 ετών, νυν ή πρώην καπνιστές που έχουν διακόψει το κάπνισμα εντός δεκαπενταετίας καθώς και άτομα που κάπνιζαν ή συνεχίζουν να καπνίζουν 1 πακέτο τσιγάρα για περισσότερο από 20 έτη.

Επιπλέον, η ΕΠΕ καλεί την Πολιτεία να συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή των οδηγιών, διαμορφώνοντας ένα οργανωμένο εθνικό πλαίσιο για την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα, με τη σταδιακή διεύρυνση της δυνατότητας πρόσβασης συμμετοχής πολιτών στο πρόγραμμα ΠΕΚΠ και, μακροπρόθεσμα, με τη δωρεάν παροχή της εξέτασης.

Με την εφαρμογή του ΠΕΚΠ και συγκεκριμένα της αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, ενισχύεται η πρώιμη διάγνωση ασθενών του καρκίνου του πνεύμονα σε αρχικά στάδια όπου υπάρχουν περισσότερες θεραπευτικές επιλογές και τα ποσοστά επιβίωσης είναι πολύ μεγαλύτερα, ακόμα και έως 20%. Έτσι, αναμένεται να μειωθεί το συνολικό κοινωνικο-οικονομικό κόστος για τον ασθενή και την οικογένειά του αλλά και συνολικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, η διακοπή του καπνίσματος, με την κατάλληλη βοήθεια του γιατρού ή του φαρμακοποιού, προσφέρει άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη στην υγεία όπως για παράδειγμα ότι σε ένα έτος ο κίνδυνος καρδιαγγειακού επεισοδίου μειώνεται στο μισό ενώ ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα μειώνεται στο μισό, 10 χρόνια μετά τη διακοπή.

Η εφαρμογή του ΠΕΚΠ, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη δημιουργία μιας κουλτούρας πρόληψης του καρκίνου του πνεύμονα, τον βασικό στόχο της κοινωνικής πρωτοβουλίας «Ανάσα Ζωής», που συνεχίζει το έργο της για 3η χρονιά, εστιάζοντας στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση για την υγεία του πνεύμονα και την αξία του προληπτικού ελέγχου, καθώς επίσης στην ενίσχυση των προσπαθειών για τη διακοπή του καπνίσματος.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Δέσιμο μέσω τραύματος: Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Νομοσχέδιο για παράταση στις συμβάσεις των υγειονομικών - ΠΟΕΔΗΝ: Εμπαιγμός
Κέντρα Τραύματος και παιδικοί τραυματισμοί - Τι πρέπει να γίνει