Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (World Federation of Occupational Therapists), μέλος της οποίας είναι και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών έχει ορίσει από το 2010 την 27Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ως μια σημαντική ημερομηνία στο ημερολόγιο της Εργοθεραπείας, για την προώθηση, ενημέρωση, εξέλιξη και εορτασμό του επαγγέλματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σε όλες τις χώρες –μέλη της WFOT (107) οργανώνονται διάφορες  εκδηλώσεις προβολής της ειδικότητας καθώς επίσης και δράσεις επικοινωνίας των Εργοθεραπευτών με το κοινό, επιστημονικές δραστηριότητες κλπ. Οι Έλληνες Εργοθεραπευτές συμμετέχουν κάθε χρόνο στον εορτασμό αυτό με σειρά δράσεων.

Την ημέρα αυτή στη σκέψη όλων των Εργοθεραπευτών είναι  η προσπάθεια εξέλιξης της ειδικότητας της Εργοθεραπείας στη χώρα μας και η συνεχής επαγγελματική και επιστημονική πρόοδος  τους.

Το κεντρικό μήνυμα της WFOT  

“Unity  through community”  (Ενότητα μέσω της Κοινότητας)

πιο  επίκαιρο και σημαντικό για τις μέρες μας δείχνει τη μεγάλη σημασία της παρουσίας της Εργοθεραπείας σε κάθε ανάγκη, δράση και πρωτοβουλία που είναι δυνατόν να αναδεικνύει την Ενότητα που μπορεί να προσφέρει  η εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της Κοινότητας.

Οι Εργοθεραπευτές πρέπει και μπορούν να αποτελούν σημεία αναφοράς αλλά και φορείς έμπνευσης σε αυτή την προσπάθεια που στόχο έχει την ανάπτυξη του «εύ ζείν» των ανθρώπων μέσα από την κοινή θετική, δυναμική και  δημιουργική ανθρώπινη συνύπαρξη όλων,  ανεξάρτητα διαφορών, ικανοτήτων ή πιστεύω  τους.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Καρκίνος μαστού: Η τεχνητή νοημοσύνη πιθανόν θα συμβάλλει στη μείωση της ανάγκης βιοψιών
Καρκίνος προστάτη: Βιοδείκτης αντί βιοψίας και μαγνητικής τομογραφίας [μελέτη]
Β. Πενταφράγκας: Κίνητρα και όχι αντικίνητρα για τα γενόσημα