Κάθετα αντίθετος δηλώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών στη σχεδιαζόμενη ίδρυση Τμήματος Εργοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Μοναδικό φαινόμενο ελληνικής προχειρότητας να σχεδιάζεται νέο τμήμα Εργοθεραπείας στο ΔΠΘ, τη στιγμή που δεν έχει ακόμα στελεχωθεί το νεοϊδρυθέν Τμήμα Εργοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πολλαπλά ερωτήματα προκαλεί η υπ’ αριθμόν 40/7/04-12-2018 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, βάσει της οποίας προτείνεται στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. η ίδρυση, μεταξύ άλλων, ενός νέου Τμήματος Εργοθεραπείας, που θα ανήκει στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Σε επιστολή που απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών προς τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Υγείας αλλά και στη Διυπουργική Επιτροπή Παιδείας / Υγείας, θέτει μια σειρά από ερωτήματα που εύλογα προκύπτουν, για τη λογική αλλά και τη νομιμότητα μιας τέτοιας απόφασης.

Το βασικό επιχείρημα του ΠΣΕ είναι ότι αποτελεί απόλυτο παραλογισμό να ενταχθεί ένα επιστημονικό πεδίο που ασυζητητί ανήκει στο χώρο των Επιστημών Υγείας, σε μια σχολή με βασικό επιστημονικό πεδίο τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.2 του ισχύοντα ΕΚΠΥ, η εργοθεραπεία ανήκει στις παροχές υγείας, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 9, οι εργοθεραπευτές ανήκουν στους παρόχους υγείας.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, όπως σημειώνει στην επιστολή του ο ΠΣΕ, ότι και στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Εργοθεραπείας έχει ενταχθεί στον φυσικό του χώρο, δηλαδή στην οικεία Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. 

Από εκεί και πέρα, ο ΠΣΕ στην επιστολή του στηλιτεύει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη απόφαση αγνοεί πλήρως τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1, του ν. 4485/2017, βάσει της οποίας ο νομοθέτης εξαρτά την ίδρυση νέου ΑΕΙ, αλλά και την ίδρυση νέου τμήματος εντός ΑΕΙ, μεταξύ άλλων και από την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών ή την ανάπτυξη νέων επιστημονικών πεδίων, που δεν καλύπτονται επαρκώς από τα λειτουργούντα τμήματα των ΑΕΙ.

Σύμφωνα με τον ΠΣΕ, για να διαφανεί αν η δημιουργία ενός νέου πανεπιστημιακού τμήματος Εργοθεραπείας συνάδει με τις ως άνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να υπάρξει μια εμπεριστατωμένη έρευνα περί των κοινωνικών αναγκών που θα εξυπηρετηθούν, αλλά και περί της ανεπάρκειας του υπάρχοντος τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να καλύψει το οικείο επιστημονικό πεδίο. 

Όπως αναφέρει ο ΠΣΕ στην επιστολή του, τέτοια έρευνα, που να καταδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας την συνδρομή των επίμαχων προϋποθέσεων δεν υπάρχει, ενώ είναι τουλάχιστον περίεργο ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, δεν ζητήθηκε σε κανένα σημείο η συνδρομή του ΠΣΕ, δηλαδή του επίσημου – κατά τον νόμο – επαγγελματικού φορέα του κλάδου, που έχει πλήρη και σαφή εικόνα για την επιστήμη της Εργοθεραπείας στην χώρα μας.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών δηλώνει ότι, επί της αρχής, δεν είναι αντίθετος με τη δημιουργία νέων Τμημάτων Εργοθεραπείας σε οποιοδήποτε πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, αρκεί να συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και να τηρείται το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Έτσι, ο όποιος σχεδιασμός ενός τέτοιου νέου τμήματος θα πρέπει να βασίζεται στο γεγονός ότι το τμήμα αυτό θα έλθει να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες ή επιστημονικά πεδία που δεν καλύπτονται επαρκώς σήμερα και όλα αυτά θα πρέπει να τεκμηριώνονται με αδιάσειστα στοιχεία, βάσει μελετών. Παράλληλα, σε οποιαδήποτε τέτοια πρόταση, ο ΠΣΕ θα πρέπει να αποτελεί βασικό εταίρο της ομάδας σχεδιασμού και υλοποίησης ενός νέου τμήματος Εργοθεραπείας, ενώ είναι εκ των ουκ άνευ ότι οποιοδήποτε τέτοιο τμήμα θα πρέπει να εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκει, δηλαδή στις Σχολές Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το ρινικό μικροβίωμα πιθανός διαγνωστικός βιοδείκτης για τη σηψαιμία
Ποιες τροφές είναι αφροδισιακές
'Αρειος Πάγος: Αντισυνταγματική η περικοπή στους μισθούς νοσοκομειακών γιατρών