Την Δευτέρα 28-01-2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ΠΔΕ) του Πανελληνίου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ-ΝΠΔΔ) με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κύριο Γιαννόπουλο.

Η συνάντηση αφορούσε μια σειρά από φλέγοντα θέματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς που χρήζουν Εργοθεραπείας και οι συνοδοί τους, καθώς και επαγγελματικά όσο και εκπαιδευτικά προβλήματα του κλάδου.

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

Κατ’ αρχήν, συζητήθηκε το μείζον ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τον νέο ΕΚΠΥ, που δίνει τη δυνατότητα στα Κέντρα Αποκατάστασης Αναπήρων, που είναι δευτεροβάθμιες δομές περίθαλψης, να διενεργούν μεμονωμένες συνεδρίες Εργοθεραπείας, που αποτελούν πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ο κ. Γιαννόπουλος ενημερώθηκε για τα τεράστια θέματα που προκύπτουν από αυτήν την απόφαση καθώς και  για την σχετική προσφυγή του ΠΣΕ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και της αυτοτέλειας της συνεδρίας Εργοθεραπείας έναντι των φυσικοθεραπευτικών πράξεων, η οποία θα πρέπει να κοστολογείται έναντι 15 ευρώ, ενόψει των διατάξεων του Νόμου 4461/2017.

Γενικότερα, για την σωστή αντιμετώπιση των θεμάτων της Εργοθεραπείας και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό τους, ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας η – εκ των ων ουκ άνευ – συμμετοχή εκπροσώπου του ΠΣΕ στην διυπουργική επιτροπή Υγείας & Παιδείας, κάτι που δεν συμβαίνει μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΔΠΘ εισηγήθηκε την ίδρυση Τμήματος Εργοθεραπείας που θα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, κάτι που υπερβαίνει τόσο τη σχετική νομοθεσία όσο και την κοινή λογική. Ο ΠΣΕ επανέλαβε στον κ. Γιαννόπουλο ότι θεωρεί αυτονόητη την ένταξη κάθε νέου Τμήματος Εργοθεραπείας στην οικεία Σχολή Επιστημών Υγείας και όχι στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής.      

Για τα επαγγελματικά – κλαδικά θέματα των Εργοθεραπευτών, προτάθηκε η τροποποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 74 παρ. 2 του Νόμου 4461/2017, προκειμένου να αναφέρεται ρητώς, ότι στα μητρώα του ΠΣΕ εγγράφονται και οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών Τμημάτων Εργοθεραπείας, ενόψει – ιδίως - της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Επιπλέον τονίστηκε, ότι σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης Εργοθεραπευτών, υφ’ οιανδήποτε σχέση εργασίας και σε οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου, θα πρέπει να αναζητείται ως απαραίτητο δικαιολογητικό η βεβαίωση εγγραφής στον ΠΣΕ-ΝΠΔΔ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην άμεση έκδοση υπουργικής απόφασης περί του καθορισμού της οργάνωσης και της λειτουργίας του ΠΣΕ, ιδίως δε, της οικείας εκλογικής διαδικασίας, ώστε να καταστεί εφικτή η διενέργεια αρχαιρεσιών, προκειμένου να αναδειχθεί αιρετή διοίκηση του ΠΣΕ και να λήξει η παρατεινόμενη θητεία της ΠΔΕ.

Επί των θεμάτων άσκησης του Εργοθεραπευτικού επαγγέλματος ζητήθηκε ο προσδιορισμός του πλαισίου αδειοδότησης των χώρων, όπου παρέχονται υπηρεσίες Εργοθεραπείας, καθώς και η ένταξη των Εργοθεραπευτών – δημοσίων υπαλλήλων μεταξύ των δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Ενημερώθηκε ο κ. Γενικός ότι έχουν υπάρξει θετικές αποφάσεις των δικαστηρίων για το θέμα της ανθυγιεινής εργασίας και μάλιστα υπάρχει για συγκεκριμένο Νοσοκομείο απόφαση Εφετείου υπέρ των εργαζόμενων Εργοθεραπευτών που είναι άμεσα εκτελεστέα. Ειδικώς για το ζήτημα αυτό ο κ. Γενικός δήλωσε αναρμόδιος.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας για την παρακολούθηση της υλοποίησης των αιτημάτων του ΠΣΕ, με την πρώτη ενημέρωση για τα ανωτέρω θέματα να γίνεται μετά από μία εβδομάδα.

Η ΠΔΕ του ΠΣΕ θα ενημερώνει διαρκώς το ευρύ κοινό καθώς και τα μέλη του Συλλόγου, για οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από τα παραπάνω ζητήματα.  

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πόσο πιθανό είναι να μείνω έγκυος όταν έχω περίοδο
Εντοπίζοντας τα ''σιωπηλά'' συμπτώματα στρες
Η Sanofi Υποστηρικτής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής