Σε επιστολή του προς τα συναρμόδια υπουργεία σχετικά με το αναγγελθέν νομοσχέδιο για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ ΄΄δηλώνει κάθετα ότι ανέκαθεν υπήρξε υπέρ της ισότιμης φορολόγησης όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα υπέρ της κατανομής των φορολογικών βαρών απαραιτήτως στα υψηλά εισοδήματα, όντας παράλληλα ενάντια στις πρακτικές της φοροδιαφυγής΄΄.

Αυτό που τονίζει όμως στην επιστολή του είναι ότι ΄΄η λέξη ισοτιμία, προϋποθέτει ισότιμη προσπάθεια και από τα δύο μέρη, κάτι που το Ελληνικό Κράτος διαχρονικά αρνείται να πράξει.

Στη λογική αυτή, δεν είναι δυνατόν το Κράτος να ευαγγελίζεται ισότιμη φορολόγηση, με τις τιμές αποζημίωσης ιατρικών και φυσικοθεραπευτικών πράξεων προς τους παρόχους να είναι παγωμένες!

Δηλαδή - με απλά λόγια - πώς είναι δυνατόν να απαιτείται από οποιοδήποτε επιτηδευματία φυσικοθεραπευτή, αύξηση κάθε χρόνο των δηλωθέντων εισοδημάτων, όταν οι τιμές αποζημίωσης των ασφαλιστικών ταμείων (ΕΟΠΥΥ) έχουν να αναπροσαρμοστούν πολλά χρόνια.

Η λογική της αύξησης του εισοδήματος κατά 10% κάθε χρόνο θα έπρεπε να συνοδεύεται με αντίστοιχη παράλληλη αύξηση κατά 10% της τιμής αποζημίωσης των 15 ευρώ, ανά συνεδρία, από το Κράτος κάθε χρόνο.

Παράλληλα, είναι αδιανόητο σε αυτές τις τιμές να συνεχίσουν να επιβάλλονται τα ληστρικά μέτρα των rebate και clawback, μέτρα που επιβλήθηκαν σε εποχές μνημονίων που κατά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποτέλεσαν παρελθόν τον Αύγουστο του 2022, οδηγώντας την πραγματική αποζημίωση μιας συνεδρίας φυσικοθεραπείας μετά την αφαίρεση rebate, clawback, αναδρομικών clawback, φόρων και εξόδων στην αξία ενός καφέ! 

Επιπρόσθετα, δεν είναι δυνατόν να αναγγέλλεται με τυμπανοκρουσίες η αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού και η «ευοίωνη» προοπτική της ανάπτυξης της χώρας μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και να μη διοχετεύεται κανένας από αυτούς τους – πόρους στην αύξηση / προσαρμογή των προϋπολογισμών για την υγεία στις πραγματικές ανάγκες. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του δείχνουν να ξεχνούν ότι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εθνικών εκλογών, όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ως πιο «ευαίσθητο» τομέα για τους πολίτες αυτόν της υγείας’’.

Πέραν όμως των θεμάτων των στρεβλώσεων που ο Π.Σ.Φ. καλεί την Κυβέρνηση να διορθώσει στο πλαίσιο της ισοτιμίας, οι φυσικοθεραπευτές στην επιστολή τους θέτουν και μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν αυτό καθαυτό το νομοσχέδιο.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, θεωρείται πως με το πέρασμα των χρόνων, το ποσό της ελάχιστης ετήσιας αμοιβής, που προσδιορίζεται στα 10.920 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε 3 χρόνια εργασίας, μετά τη πρώτη τριετία και έως 30% για τρείς τριετίες, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται, μετά από 12 άσκησης ενός επαγγέλματος, στα 14.196 ευρώ.

Το παραπάνω ποσό αυξάνεται περαιτέρω και ανάλογα με τους εργαζόμενους και το τζίρο του επαγγελματία.

Όσον αφορά τον παραπάνω σχεδιασμό, ο Π.Σ.Φ. παρατηρεί τα εξής:

1. Υπάρχουν φυσικοθεραπευτές που δηλώνουν φορολογική έδρα το σπίτι τους.

Ορισμένοι εξ αυτών συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ για να παρέχουν θεραπείες κατ’ οίκον στους ασφαλισμένους και αμείβονται με την τιμή αποζημίωσης που προβλέπεται από τον Οργανισμό, ενώ ορισμένοι, δεν συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ και εξυπηρετούν τους ασθενείς ιδιωτικά κατ΄οίκον.

Αυτή η κατηγορία των φυσικοθεραπευτών, εκ των πραγμάτων, δεν δύναται να παρέχει φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ασθενών και κάθε χρόνο επαυξανόμενα,  διότι εργάζεται από σπίτι σε σπίτι και κάθε φορά σε έναν ασθενή.

Συνεπώς, η «επιχειρηματική δραστηριότητά» τους είναι χαμηλή και σταθερή με το πέρασμα των ετών και το εισόδημά τους, δεν μπορεί να τους κατηγοριοποιήσει στην κατηγορία των «επιχειρηματιών», όπως αυτό αναφέρεται στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφερθεί ότι η τιμή αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ είναι σταθερή από τη δημιουργία του (2012).

Οι φυσικοθεραπευτές που υπάγονται στην παραπάνω κατηγορία ελευθέρων επαγγελματιών, παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο.

Τα νέα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί θα τους οδηγήσουν είτε στην ανεργία (άρα στην κρατική επιδοματική πολιτική),  είτε στην οικονομική μετανάστευση (άρα στην απώλεια των νέων επιστημόνων και στην αύξηση του “brain drain”).

Η συγκεκριμένη κατηγορία ελευθέρων επαγγελματιών, με φορολογική έδρα το σπίτι τους, πρέπει να εξαιρεθεί από τα νέα φορολογικά μέτρα.

Αυτή η κατηγορία ελευθεροεπαγγελματιών πρέπει να εξαιρεθεί.

2.  Υπάρχουν 2.500 εργαστήρια φυσικοθεραπείας που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και σταθερή τιμή αμοιβής από το 2013, η οποία υπόκειται clawback & rebate.

Τα 2.500 εργαστήρια φυσικοθεραπείας, που έχουν προσχωρήσει στη συλλογική σύμβαση που έχει συνάψει ο Π.Σ.Φ  με τον ΕΟΠΥΥ, για την παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους, έχουν σταθερή τιμή αποζημίωσης για κάθε συνεδρία φυσικοθεραπείας από το 2013.

Σε αυτές τις παγωμένες και πολύ χαμηλές τιμές αποζημίωσης, επέρχεται περαιτέρω μείωση της τιμής αποζημίωσης κάθε χρόνο (λόγω των μέτρων clawback & rebate).

Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ασφαλισμένων που χρήζουν φυσικοθεραπεία, τόσο αυξάνεται το ποσοστό του clawback (επιστροφή της συμφωνημένης αμοιβής) και του rebate (έκπτωση όγκου) και αντίστοιχα μειώνεται το ποσό αποζημίωσης στους φυσικοθεραπευτές.

Αυτό διότι ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία είναι υποχρηματοδοτούμενος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν οι υγειονομικές ανάγκες των ασφαλισμένων και αυτό οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση των υποχρεωτικών εκπτώσεων, στην αποζημίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τον ΕΟΠΥΥ (μείωση).

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, ανά έτος, το συνολικό ύψος υπηρεσιών που παρασχέθηκαν (σε ευρώ), βάση της συμφωνημένης τιμής αποζημίωσης των 15 ευρώ ανά συνεδρία φυσικοθεραπείας και το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε τελικά από τον ΕΟΠΥΥ, μετά τις υποχρεωτικές εκπτώσεις:

2022:  Παρασχέθηκαν 97.459.000  ευρώ και καταβλήθηκαν  73.995.000 ευρώ, 23.464.000 ευρώ υποχρεωτική έκπτωση

2021 : Παρασχέθηκαν 91.224.000 ευρώ και καταβλήθηκαν  73.995.000 ευρώ, 17.229.000 ευρώ υποχρεωτική έκπτωση

2019:  Παρασχέθηκαν 83.098.000  ευρώ και καταβλήθηκαν 71.000.000 ευρώ, 12.088.000 ευρώ υποχρεωτική έκπτωση

2018: Παρασχέθηκαν 98.685.000  ευρώ και καταβλήθηκαν  69.000.000 ευρώ, 29.685.000 ευρώ υποχρεωτική έκπτωση

2017: Παρασχέθηκαν 93.472.000  ευρώ και καταβλήθηκαν  68.000.000 ευρώ, 25.472.000 ευρώ υποχρεωτική έκπτωση

2016:  Παρασχέθηκαν 93.697.000  ευρώ και καταβλήθηκαν  62.000.000 ευρώ, 31.697.000 ευρώ υποχρεωτική έκπτωση.

 

ΣΥΝΟΛΟ 139.635.000 ευρώ για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 και 2022 ήτοι κατά μέσο όρο 23.272.000 ευρώ, κάθε έτος.

 

Δηλαδή, κάθε συμβεβλημένος φυσικοθεραπευτής με τον ΕΟΠΥΥ, συνεισφέρει κάθε έτος στην Ελληνική οικονομία, κατά μέσο όρο  9.308 ευρώ, ξεχωριστά από το φόρο εισοδήματος που καταβάλει.

Με το νέο σχέδιο φορολόγησης που προωθείται από την Κυβέρνηση, η φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές, θα γίνεται στο τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή σε εισόδημα που δεν έχει αποκτηθεί και το οποίο είναι μεγαλύτερο από αυτό που δηλώνεται και με το οποίο αποζημιώνονται, όταν οι τιμές αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ είναι παγωμένες για πολλά χρόνια.

Η λογική της αύξησης του εισοδήματος κατά 10% κάθε χρόνο θα έπρεπε να συνοδεύεται με αντίστοιχη παράλληλη αύξηση κατά 10% της τιμής αποζημίωσης των 15 ευρώ, ανά συνεδρία, από το Κράτος κάθε χρόνο.

Αυτό όμως δεν συμβαίνει και αυτονόητα θα πρέπει αυτή η κατηγορία ελευθεροεπαγγελματιών, συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ να εξαιρεθεί.

Δεν λαμβάνεται υπόψη, ότι είναι παγωμένες οι τιμές αποζημίωσης των ιατρικών και φυσικοθεραπευτικών πράξεων που καταβάλει το κράτος και ο ΕΟΠΥΥ τους παρόχους υπηρεσιών υγείας από το 1991, και μάλιστα επιβάλει σε αυτές τις παγωμένες, ήδη πολύ χαμηλές τιμές αποζημίωσης, περαιτέρω μείωση (clawback και rebate) και η οποία μείωση είναι μεγαλύτερη, όσο περισσότεροι άνθρωποι νοσούν ή καλύτερα ανάλογα με το πόσο υποχρηματοδοτούμενος είναι ο προϋπολογισμός της υγείας και του ΕΟΠΥΥ κάθε χρόνο.

Γενικότερα, ο Π.Σ.Φ. ευελπιστεί ότι  θα εξεταστούν οι προτάσεις του για το νέο φορολογικό και ειδικά οι κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω για να υπάρξει σχετική μέριμνα εξαιρέσεων.

Το σημαντικότερο όμως σημείο στη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο κατά τον Π.Σ.Φ. είναι ότι, κατά τις εξαγγελίες των νέων μέτρων, ανακοινώθηκε πως κάποιο ποσό από τα 600 εκατομμύρια ευρώ, που θα εισπράττει το κράτος κάθε έτος από την επιπλέον φορολόγηση, θα μεταφερθεί στην Υγεία.

Ο Π.Σ.Φ. θεωρεί αυτονόητο ότι στον σχεδιασμό της χρηματοδότησης θα ενταχθεί για ένα μεγάλο μέρος του ποσού και ο ΕΟΠΥΥ, γιατί ως γνωστόν οι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ βιώνουν τα ληστρικά μνημονιακά μέτρα του clawback & rebate εδώ και 10 χρόνια, λόγω της υποχρηματοδότησης της Υγείας και του ΕΟΠΥΥ.

Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε σχετικά: «Για τους φυσικοθεραπευτές είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την κατανομή των φορολογικών βαρών προς τα υψηλότερα εισοδήματα. Αυτό αποτελεί αυτονόητη υποχρέωσή μας.

Είναι αδιανόητο όμως, όλες οι Κυβερνήσεις διαχρονικά να ζητούν ισοτιμία στην φορολόγηση και να μην τηρούν αυτή την ισοτιμία από την πλευρά τους.

Χρόνια ολόκληρα παλεύουμε για την κατάργηση των μνημονιακών μέτρων των rebate & clawback, ειδικά τώρα που τελείωσαν τα μνημόνια, αλλά και την αύξηση των αποζημιώσεων των ιατρικών και φυσικοθεραπευτικών πράξεων που είναι καθηλωμένες στα επίπεδα του 1991, αλλά διαχρονικά οι Κυβερνήσεις «κωφεύουν».

Η λογική της αύξησης του εισοδήματος κατά 10% κάθε χρόνο θα έπρεπε να συνοδεύεται με αντίστοιχη παράλληλη αύξηση κατά 10% της τιμής αποζημίωσης των 15 ευρώ, ανά συνεδρία, από το Κράτος κάθε χρόνο.

Θέλουμε αποδείξεις στην πράξη για την ισοτιμία που ευαγγελίζεται η παρούσα Κυβέρνηση, που θα πρέπει να πράξει τα αυτονόητα. Με την αύξηση των προϋπολογισμών για την υγεία – τον σημαντικότερα παράγοντα για την ευημερία των πολιτών της – στις πραγματικές του ανάγκες.

Επειδή εδώ στην Ελλάδα οι Κυβερνήσεις αρέσκονται να αναφέρουν παραδείγματα Ευρωπαϊκών Κρατών και συγκεκριμένα αναφέρεται σε δημοσιεύματα ότι το ελάχιστο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα στο Βέλγιο με βάση ορίζεται σε € 19.000, θα σας ενημερώσω ότι το Βέλγιο έχει ετήσια δαπάνη 1.120.000.000 ευρώ (1,12 δις ευρώ) ενώ στην Ελλάδα έχουμε 78.000.000 ευρώ (78 εκ. ευρώ) δηλαδή το 1/15 του Βελγίου και το 2023 το Κράτος στο Βέλγιο χρηματοδότησε ΜΟΝΟ τα φυσικοθεραπευτήρια, με 16.000.000 ευρώ για την ηλεκτρική ενέργεια. 

Δηλώνουμε επίσης, ότι στον αγώνα μας αυτό για την ισοτιμία αλλά και για την κατάρτιση ενός δίκαιου φορολογικού νομοσχεδίου, θα συμπορευτούμε με όλους τους υπόλοιπους επιστημονικούς / επαγγελματικούς που βιώνουν αντίστοιχες στρεβλώσεις και αδικίες».

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Άδ. Γεωργιάδης: Συμφωνία με γιατρούς τριών πόλεων - Τι ανακοίνωσε στη Βουλή
Κακές τροφές για το μέγεθος της κοιλιάς των αντρών
Κρίσιμη η Πέμπτη για τις κινητοποιήσεις των γιατρών - Ενημέρωση από τον ΠΙΣ