Τη γενική εικόνα στον κλάδο της ιδιωτικής περίθαλψης μετά την πανδημία αποτυπώνει ο Ανδρέας Καρταπάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, ο οποίος παράλληλα ορίζει και τις προκλήσεις για τις εταιρείες. Ακόμα, επισημαίνει τα προβλήματα στα οποία πρέπει να επέμβει η πολιτεία και τα οφέλη από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ αναλύει τόσο τη συνολική στρατηγική του ομίλου Hellenic Healthcare Group (HHG) όσο και του ΥΓΕΙΑ.

Ποια θέματα του κλάδου σας πρέπει να επιλύσει άμεσα η πολιτεία και γιατί;

Αναντίρρητα, η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της πολιτείας και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υγείας οφείλει να διέπεται από ειλικρίνεια και θέληση να καταφέρουμε συνεργατικά τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής φροντίδας, φέρνοντας μόνο οφέλη για τον ασθενή και την κοινωνία.

Με την κατάλληλη προετοιμασία, η πολιτεία θα μπορούσε να τοποθετήσει ουσιαστικά και όχι περιστασιακά τον ιδιωτικό τομέα στην πολιτική υγείας. Ένα σημαντικό θέμα σε αυτήν τη συνεργασία είναι η αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και η αποζημίωσή τους με ποιοτικά κριτήρια, που ως στόχο θα πρέπει να έχει την άμεση εξάλειψη του άδικου μέτρου του clawback.

Επίσης, η ευελιξία και η γρήγορη προσαρμογή των μεγάλων ιδιωτικών μονάδων στις εξελίξεις της βιοϊατρικής τεχνολογίας και στα νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα είναι δυνατότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό από την πολιτεία, ώστε αυτή η τεχνογνωσία να είναι προσβάσιμη, σε λογικό κόστος, το οποίο να καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα. Είναι, επίσης, σημαντική η ποιοτική αξιολόγηση των νοσοκομείων της χώρας, η οποία θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις νοσοκομειακές μονάδες, μεταξύ αυτών και στις δημόσιες. Άλλωστε, όποτε χρειάστηκε, στις κρίσιμες στιγμές της υγειονομικής κρίσης, ιδιωτικό και δημόσιο σύστημα υγείας ενώσαμε τις δυνάμεις μας κάτω από έναν κοινό στόχο, με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία, προς όφελος της κοινωνίας.

Συνολικά, ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι ιδιωτικές κλινικές το 2024;

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος της υγείας αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εποχή μετά την πανδημία της Covid-19, η ανθρωπιστική κρίση αλλά και νέες αναδυόμενες απειλές για την ανθρώπινη υγεία φέρνουν στο επίκεντρο σημαντικές εξελίξεις στο ευρύτερο οικοσύστημα της υγείας, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, καθώς και στις τάσεις που περιβάλλουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη συνολικά. Η νέα χρονιά πλησιάζει και φέρνει μαζί νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για τον τομέα της υγείας. Για τον λόγο αυτό είναι κρίσιμο ο κλάδος να μην επαναπαυθεί. Αντίθετα, απαιτούνται εγρήγορση και νέες επενδύσεις. Υιοθετώντας και αξιοποιώντας τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα στον χώρο της υγείας, η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει έτοιμους, με πρωτεύοντα στόχο τη διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, φέρνοντας μόνο οφέλη για τον ασθενή και την κοινωνία.

Νέο έτος-νέοι στόχοι για τον όμιλο Hellenic Healthcare Group (HHG). Ποιοι είναι οι πυλώνες του σχεδιασμού σας τόσο εντός όσο και εκτός της ελληνικής αγοράς; Σχεδιάζετε κι άλλες επενδύσεις, είτε σε υποδομές είτε σε ιατρικό εξοπλισμό;

Με πυξίδα μας την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, ο όμιλος HHG συνεχίζει και την επόμενη χρονιά να επενδύει σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο όμιλος κάνει σημαντικές επενδύσεις στην πιο σύγχρονη βιοϊατρική τεχνολογία, τη ρομποτική χειρουργική σε όλες τις ειδικότητες, την αναίμακτη ακτινοχειρουργική για θεραπεία όγκων εγκεφάλου, αλλά και σε συστήματα προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρωτοπορία, η τεχνολογική υπεροχή, η εξειδίκευση αλλά και η ασφάλεια αντικατοπτρίζονται στην πληρότητα και την αρτιότητα των υπηρεσιών αλλά και των μηχανημάτων που διαθέτουμε, με στόχο να παρέχουμε εξατομικευμένη φροντίδα και θεραπεία στον κάθε ασθενή. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ιατρικές τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την εφαρμογή των πιο σύγχρονων θεραπειών αλλά και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες.

Υπάρχει κάποια εκτίμηση οικονομικών μεγεθών για την τρέχουσα χρήση (σ.σ. 2023) έναντι του 2022; Συγκρίνοντας αυτές τις δύο χρονιές, πώς θα χαρακτηρίζατε σε οικονομικό επίπεδο τη φετινή;

Στον όμιλο HHG στοχεύουμε στη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο με γνώμονα τις αρχές της βιωσιμότητας, ως παράγοντα καταλυτικής σημασίας για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας που παρέχουμε και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών μας. Η οικονομική μας εξέλιξη πραγματοποιείται με σεβασμό προς τους ανθρώπους μας, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μας και τους ασθενείς μας.

Αναφορικά με την οικονομική μας επίδοση για την τρέχουσα χρήση, δεν είναι ακόμη διαθέσιμη η συνολική απεικόνιση για τη χρονιά που τελειώνει, ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, όπως προκύπτει από τα τρία προηγούμενα τρίμηνα, το έτος θα κλείσει με θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Εργαζόμαστε με συνέπεια, προσαρμόζουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό μας για την ορθολογική και υγιή ανάπτυξη των νοσοκομείων μας, ενώ επενδύουμε διαρκώς σε νέες τεχνολογίες με στόχο να παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες που μακροπρόθεσμα βελτιώνουν τις λειτουργικές μας επιδόσεις.

Ποια είναι τα πλάνα σας για την περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης;

Ο όμιλος HHG, όλα αυτά τα χρόνια της επιτυχημένης λειτουργίας του, πορεύεται με το όραμα να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας καλύτερης, προσφέροντας εκσυγχρονισμένη υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα, με σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή. Προσφέρουμε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα των εργαστηριακών αναλύσεων, των διαγνωστικών εξετάσεων και παράλληλα συμμετέχοντας σε προγράμματα συνεχούς μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Ειδικότερα, αξίζει να αναφερθεί ότι στον χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας o όμιλος αναπτύσσει συνεχώς το δίκτυο των διαγνωστικών του κέντρων, στοχεύοντας σε πανελλαδική κάλυψη μέσω των HealthSpot και των διαγνωστικών κέντρων ΠLATON ΔΙΑGNOSIS.

Τα HealthSpot αποτελούν τα νέα προηγμένα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου HHG. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης και στελεχώνονται από ιατρούς υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης. Είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία αιχμής και σε ανοιχτή επικοινωνία με τα έξι θεραπευτήρια του ομίλου (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Μetropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic).

Από τον προγραμματισμό των ραντεβού και την άφιξη στο διαγνωστικό κέντρο μέχρι την παραλαβή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, τα HealthSpot ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες που διευκολύνουν το κοινό, με ταχύτητα και ασφάλεια. Επίσης, δίνουν τη δυνατότητα κατ’ οίκον υπηρεσιών υγείας μέσω της υπηρεσίας Homecare. Τα ΗealthSpot βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της Αττικής εύκολα προσβάσιμα, καθώς και στον Πειραιά αποκλειστικά για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών επιβατών των κρουαζιερόπλοιων. Επίσης, λειτουργούν σε Σαντορίνη και Μύκονο (MyClinic και κέντρο Αιμοκάθαρσης MyDialysis).

Τα διαγνωστικά κέντρα ΠLATON ΔIAGNOSIS αποτελούν το νέο μέλος του ομίλου HHG, λειτουργώντας από το 1996 και υπηρετώντας δυναμικά τον χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας, με καθημερινή εξέλιξη μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των επιστημονικών γνώσεων και από την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών της ιατρικής.

Η ποιότητα στην ΠLATON ΔIAGNOSIS δεν είναι θεωρητική έννοια. Είναι πράξη που αποτυπώνεται σε κάθε επιλογή και σε κάθε δράση μας. Ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, το υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης και η ορθή καθημερινή μας πρακτική πιστοποιούνται από τις πιο αυστηρές διεργασίες ελέγχων ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα 6 πλήρως εξοπλισμένα μας εργαστήρια βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

Πηγές:
euro2day

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πανελλήνιες : Πώς θα αυξήσετε την απόδοση και θα αποφύγετε ιατρικά προβλήματα
Καρκίνος μαστού: Η τεχνητή νοημοσύνη πιθανόν θα συμβάλλει στη μείωση της ανάγκης βιοψιών
Καρκίνος προστάτη: Βιοδείκτης αντί βιοψίας και μαγνητικής τομογραφίας [μελέτη]