Λιγότερες κατά 6 ήταν οι ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούσαν στην Ελλάδα το 2022, έναντι του 2019, ενώ αυξήθηκαν κατά 8,5% οι "κλίνες ημέρας".

Τα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ με θέμα "Απογραφή θεραπευτηρίων 2022", η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των θεραπευτηρίων μειώθηκε στις 265 μονάδες το 2022 από 267 μονάδες το 2021 (μείωση κατά 0,7%). Κατά το 2022 το μεγαλύτερο ποσοστό (51,7%) των θεραπευτηρίων ήταν ιδιωτικά.

Θεραπευτήρια κατά νομικό καθεστώς και κατηγορία

Ο αριθμός των θεραπευτηρίων την τετραετία 2019 - 2022 μειώθηκε κατά 1,9%. Κατά το 2022, το 64,9% των θεραπευτηρίων ήταν Γενικά, το 31,7% Ειδικά διαφόρων ειδικοτήτων (Παθολογικά, Νευροψυχιατρικά, Αντικαρκινικά, Οφθαλμολογικά, Μαιευτικά - Γυναικολογικά, Παιδιατρικά και Λοιπών Ειδικοτήτων) και το 3,4% Μικτά.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ειδικών θεραπευτηρίων αποτελούν τα Νευροψυχιατρικά (16,2%) και ακολουθούν τα Μαιευτικά - Γυναικολογικά (4,9%).

Όσον αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των θεραπευτηρίων στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, κατά το 2022 τα περισσότερα θεραπευτήρια (33,6%) βρίσκονταν στην Περιφέρεια της Αττικής, με δεύτερη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (15,5%) και τρίτη της Θεσσαλίας (11,7%).

Το μικρότερο ποσοστό θεραπευτηρίων παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου, όπου τα θεραπευτήρια συνολικά, στις τρεις προαναφερθείσες Περιφέρειες, αντιστοιχούν σε 7,5% του συνόλου της Χώρας.

Κλίνες ανά νομικό καθεστώς θεραπευτηρίων, έτος 2022

Οι αναπτυγμένες κλίνες κλειστής νοσηλείας την περίοδο 2019-2022 παρουσίασαν μείωση κατά 50 κλίνες (0,1%). Tο έτος 2022 σε σχέση με το 2021 παρατηρείται μείωση κατά 326 κλίνες (0,7%).

Οι κλίνες ανοικτής νοσηλείας ("κλίνες ημέρας") την περίοδο 2019 - 2022 αυξήθηκαν κατά 312 (8,5%). Το έτος 2022 σε σχέση με το 2021 η αύξηση ήταν 198 κλίνες (5,2%).

Κατά το 2022 το μεγαλύτερο ποσοστό των κλινών (68,0%) παρατηρείται στα θεραπευτήρια με νομικό καθεστώς Δημοσίου Δικαίου και ακολουθούν οι Ιδιωτικές Κλινικές (30,1%).

Ιατρικό προσωπικό

Tην τετραετία 2019 - 2022 παρατηρήθηκε αύξηση 8,2% στον αριθμό του Ιατρικού Προσωπικού που απασχολείται στα θεραπευτήρια υπό καθεστώς μόνιμης εργασίας (πλήρους ωραρίου), ενώ το έτος 2022 σε σχέση με το 2021 η αύξηση ήταν 1,7%.

Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση 9,5% στο Νοσηλευτικό Προσωπικό, 7,2% στο Παραϊατρικό Προσωπικό (τεχνολόγοι εργαστηρίων και βοηθοί εργαστηρίων, τεχνολόγοι ακτινολόγοι, χειριστές-εμφανιστές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές) και 13,8% στο Βοηθητικό Νοσηλευτικό Προσωπικό των θεραπευτηρίων (βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, άλλες βοηθητικές ειδικότητες).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά το 2022 το υψηλότερο ποσοστό νοσηλευτικού (56%) και οηθητικού (11%) προσωπικού παρατηρείται στις Ιδιωτικές Κλινικές. To υψηλότερο ποσοστό ιατρικού (31,4%) και παραϊατρικού (10,2%) προσωπικού παρατηρείται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Webinar Φάκελοι Υγείας με θέμα: ''Αθλητική καρδιά''
Τροφές που ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου
Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του σκευάσματος «Ostex»