Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.ΝΥ) σε συνέχεια της επιτυχούς καθολικής εφαρμογής του συστήματος DRG σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας, πραγματοποιεί το επόμενο βήμα με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον Όμιλο ΙΑΣΩ, στο πλαίσιο του οποίου, οι κλινικές του Ομίλου θα συνδεθούν με το ειδικό λογισμό  Grouper του ΚΕ.ΤΕ.Κ.ΝΥ ώστε να λάβει μέρος  ο σχεδιασμός  για την  πιλοτική εφαρμογή του νέου ΣυΚΝΥ.

Για την επίτευξη του στόχου συστάθηκαν ομάδες έργου και από τους δυο οργανισμούς για την παροχή των τεχνικών προδιαγραφών διασύνδεσης των αναγκαίων στοιχείων, καθώς και της κατάρτισης προγράμματος εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού δυναμικού του ομίλου.

Το ΙΑΣΩ διαθέτει ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο με πληρότητα εφαρμογών, αξιοπιστία και ασφάλεια της πληροφορίας. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ευκολότερη και ορθότερη κωδικοποίηση των περιστατικών νοσηλείας.

Το σύστημα DRG (Diagnosis Related Group), δηλαδή το Σύστημα Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων είναι ένα «εργαλείο» ταξινόμησης των νοσοκομειακών ασθενών που βασίζεται στη συλλογή δεδομένων από τη νοσηλεία των ασθενών και την ταξινόμησή τους σε έναν σαφή και διαχειρίσιμο αριθμό μείγματος περιπτώσεων που είναι κλινικά σημαντικός και οικονομικά ομοιογενής. Ταυτόχρονα είναι ένα σύστημα πληρωμών που βασίζεται σε αυτές τις ομάδες περιπτώσεων και μια μέθοδος προοπτικής αποζημίωσης με τιμές που έχουν προσδιορισθεί εκ των προτέρων.

 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εφαρμογή διαγνωστικού πρωτοκόλλου για τη διάγνωση και παρακολούθηση της οστεοπόρωσης
Μεταμοσχευμένοι ανέβηκαν στον Όλυμπο με τους γιατρούς τους για ένα μήνυμα ζωής
Webinar Φάκελοι Υγείας με θέμα: ''Αθλητική καρδιά''