Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) συνεχίζει δυναμικά με την πιλοτική εφαρμογή των DRG σε ιδιωτικά νοσηλευτικά  ιδρύματα της χώρας, συνάπτοντας το δεύτερο κατά σειρά  μνημόνιο συνεργασίας  με την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. Η νέα αυτή σημαντική συνέργεια του ΚΕΤΕΚΝΥ έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς καθολικής εφαρμογής του συστήματος DRG σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας αλλά και της πρόσφατης συνεργασίας με τον όμιλο ΙΑΣΩ.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την πιλοτική εφαρμογή του νέου ΣυΚΝΥ, θα γίνει σύνδεση της ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ με το ειδικό λογισμικό  Grouper του ΚΕΤΕΚΝΥ. Για την επίτευξη του ως άνω στόχου συστάθηκαν ομάδες έργου και από τους δυο οργανισμούς. Αναμένεται να δοθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των αναγκαίων στοιχείων για τη διασύνδεση, καθώς και να καταρτιστούν και να υλοποιηθούν στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού δυναμικού της Κλινικής.

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, μέλος του ομίλου INTERAMERICAN, είναι μία σύγχρονη Γενική Κλινική με υψηλές τεχνολογικές προδιαγραφές, η οποία, στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών, αναπτύσσει ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, με στόχο την πληρότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια της ιατρικής πληροφορίας. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ευκολότερη και ορθότερη κωδικοποίηση των περιστατικών νοσηλείας.

Το σύστημα DRG (Diagnosis Related Group), δηλαδή το Σύστημα Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων είναι ένα «εργαλείο» ταξινόμησης των νοσοκομειακών ασθενών που βασίζεται στη συλλογή δεδομένων από τη νοσηλεία των ασθενών και την ταξινόμησή τους σε ένα διαχειρίσιμο αριθμό ομάδων, που είναι κλινικά σημαντικές και οικονομικά ομοιογενείς. Ταυτόχρονα είναι ένα σύστημα πληρωμών που βασίζεται στο μείγμα περιπτώσεων DRG και μια μέθοδος προοπτικής αποζημίωσης με τιμές που έχουν προσδιορισθεί εκ των προτέρων.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εφαρμογή διαγνωστικού πρωτοκόλλου για τη διάγνωση και παρακολούθηση της οστεοπόρωσης
Μεταμοσχευμένοι ανέβηκαν στον Όλυμπο με τους γιατρούς τους για ένα μήνυμα ζωής
Webinar Φάκελοι Υγείας με θέμα: ''Αθλητική καρδιά''