Πρόστιμα αντί λουκέτου επιβάλλονται για φορολογικές παραβάσεις σε μία σειρά επαγγελματιών του χώρου της Υγείας 

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς επιβάλλονται πρόστιμα από 1.000 έως και 5.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής.

Οι κατηγορίες των επαγγελματιών της Υγείας που αντί λουκέτου στις επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις τιμωρούνται με χρηματικές κυρώσεις είναι οι:

Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

Κλινικές ή θεραπευτήρια.

Οίκοι ευγηρίας.

Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής ή άλλης φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.

Φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εφαρμογή διαγνωστικού πρωτοκόλλου για τη διάγνωση και παρακολούθηση της οστεοπόρωσης
Μεταμοσχευμένοι ανέβηκαν στον Όλυμπο με τους γιατρούς τους για ένα μήνυμα ζωής
Webinar Φάκελοι Υγείας με θέμα: ''Αθλητική καρδιά''